Hyppää sisältöön

Creative Placemaking -hanke

Hankkeet

Toteutamme hankkeita, jotka liittyvät kulttuuriperintöön ja sen tunnistamiseen, lapsiin, nuoriin ja heidän osallisuutensa vahvistamiseen tai koulutukseen, kouluihin ja opettajiin.

Nykyiset hankkeemme

Createch 2023-25

Createch toteutetaan yhdessä sekä vanhojen että uusien hankekumppaneiden kanssa. Aiemmasta Future Narratives -hankkeestamme mukana ovat INTO School Suomesta ja Fundación SM Espanjasta. Uusina partnereina ja Erasmus+ organisaatioina hankkeeseen liittyvät Harp Italiasta ja KulturAll Serbiasta. Hankkeessa on mukana kaksi päiväkotia kustakin osallistujamaasta. Suomessa yhteistyöpäiväkodit sijaitsevat Vaasassa ja Espoossa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuriperintökasvatusta varhaiskasvatuksessa ja vahvistaa lähiympäristöstä ja paikallisesta kulttuuriperinnöstä nousevia teemoja ja oppia niistä monipuolisesti. Hankkeessa syvennämme varhaiskasvattajien osaamista monialaisesta ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta huomioiden erityisesti lasten omaa luovuuden prosessia. Vahvistamme lasten kulttuurisia taitoja, osallisuutta ja rohkaisemme heidän luovaa tuottamistaan. 

Päiväkotien osalta hanke starttaa syksyllä 2024 yhteisellä koulutuksella Italian Fontecchiossa. Lukuvuonna 2024–2025 päiväkodeissa toteutetaan ilmiöpohjainen projekti, jonka aikana lapset tutustuvat lähiympäristöönsä ja siihen liittyviin ilmiöihin menneen, nykyhetken ja tulevaisuuden kautta. Lopuksi lapset tulkitsevat kokemaansa monimediaisen tarinankerronnan kautta ja tuottavat erilaisia audio-visuaalisia ja kirjallisia esityksiä, jotka kootaan yhteen hankkeen 360° verkkonäyttelyyn. Lisäksi hankkeen lopputuotoksina julkaistaan mm. tutkimusartikkeli, CREATECH –opas sekä hyviä käytänteitä. Lisää täältä.

Harrastamisen Suomen malli: Kurssisihteeri-toiminta ja Historiakerhot

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Tavoitteenamme on tukea erityisesti pieniä toimijoita järjestämään Suomen mallin mukaisia harrastuksia kunnissa jo lukuvuonna 2023–2024, mutta etenkin tähdäten lukuvuoteen 2024–2025

Kurssisihteeri Harrastamisen Suomen mallin toimijoille -hankkeessa autamme toimijoita heidän harrastuksestaan kiinnostuneiden koulujen kartoittamisessa, kuntien ja koulujen suuntaan tapahtuvassa markkinoinnissa, neuvotteluissa, sopimusten luonnostelemisessa, harrastusaikataulujen suunnittelemisessa, matkakustannuksista neuvottelemisessa, kaikessa siinä hallinnollisessa osuudessa, johon pienellä harrastustoimijalla menisi muutoin paljon aikaa. Tämä hallinnon ulkoistaminen hankkeelle on harrastustoimijoille maksuton palvelu. Toimijat itse vastaisivat ohjaajien rekrytoinnista sekä kerhojen sisällöstä ja laadusta.

Kurssisihteeri -hankettamme rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Samalla jatkamme oman Historiakerhotoimintamme juurruttamista osaksi kuntien pysyvää harrastustoimintaa Harrastamisen Suomen mallin kautta sekä kartoitamme mahdollisuuksia erilaisten harrastusyhdistelmien tekemiseksi.

Kiinnostuitko Kurssisihteeri-hankkeesta tai haluatko historiakerhon omaan kuntaasi? Ota yhteyttä: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi

Lue lisää historiakerhoista artikkeleistamme:
Historiakerho yläkoululaisille – kokemuksia Tampereelta
Historiakerho on rennon keskustelun tila, jossa opitaan omasta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
Historiakerho luo merkityksiä ja vaikuttavuutta

Oman kulttuuriperintöni arvokartta (2023–2024)

Oman kulttuuriperintöni arvokartta -hankkeessa suomalais-venäläiset lapset ja nuoret pääsevät pohtimaan kulttuuriperinnön merkityksiä omista lähtökohdistaan ja ikäluokalleen sopivasti. Hanke tarjoaa neutraalin ja turvallisen tilan pohdinnoille ja kysymyksille: tavoitteena on vahvistaa osallistujien kulttuurista identiteettiä, paikallisuuden tuntemusta, yhteisöllisyyttä ja vastuuta kestävästä tulevaisuudesta. Pyrimme edistämään nuorten kiinnostusta omaan sukuunsa ja aktivoimaan myös perheitä kulttuuristen juuriensa pohtimiseen ja kulttuuriperintöjensä varjeluun.

Hankkeessa vahvistamme opettajien ja kasvattajien ymmärrystä kulttuuriperinnön teemoista. Tarjoamme opettajille ja kouluille valmiita materiaaleja ja tuntipaketteja kulttuuriperinnön aineiston käsittelyyn rohkaisten heitä pohtimaan ja keskustelemaan kulttuuriperinnön merkityksistä.  

Mukana hankkeessa ovat Helsingin suomalais-venäläisen koulun 1. ja 9. luokat.

1.luokan kanssa teemojamme ovat: “Minun ympäristöni”, “Muuttuva kaupunki”, “Esineiden evoluutio” ja “Muuttuva luonto”.

9.luokan kanssa teemojamme ovat: “Sukuni saloja selvittämässä”, “Kulttuurien törmäyksiä – minä välissä” ja “Kielisuhteeni”.

Hanketta rahoittaa Cultura-säätiön hallinnoima Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto.

Lue lisää hankkeesta Cultura-säätiön tiedotteesta tästä!

Lisätietoa: erityisasiantuntija Julia Uusoksa julia.uusoksa@kulttuuriperintokasvatus.fi

Opettajien täydennyskoulutus: Erilaiset kulttuurit kohtaavat koulun arjessa – mitä minun pitäisi tietää? (2023–2024)

Erilaiset kulttuurit kohtaavat koulun arjessa – mitä minun pitäisi tietää? -hankkeessa järjestetään monipuolinen kahden koulutuspäivän paketti kuudella paikkakunnalla. Yksi päivä on lähikoulutusta ja toinen etänä Zoomissa. Koulutuspäivien aikana opettaja saa perustiedot kulttuuriperintökasvatuksesta: Miten ja miksi erilaisista kulttuurisista taustoista kannattaa tunneilla keskustella? Mikä on kulttuuri-identiteetti ja kuinka sen kehittymistä voidaan koulussa tukea? Kuinka kohdata erilaiset katsomukset ja puhua niistä arjessa?

Koulutus järjestetään kuudella paikkakunnalla lukuvuonna 23-24; Helsinki, Tampere, Turku, Imatra, Oulu ja Rovaniemi. Kouluttajina toimivat Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto ja erityisasiantuntija Julia Uusoksa sekä  Fokus ry:n toiminnanjohtaja Marja Laine.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutuksiin: toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi

Kulttuurin kummilapset (2023–2030)

Olemme yksi Helsingin kaupungin Kulttuurin kummilapset -toiminnan kumppaneista ja kulttuurin kummitoimija vuonna 2023 syntyville lapsille.

Jokaisella vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyvällä helsinkiläisellä lapsella on oma kulttuurikummi. Kulttuurikummi kutsuu lapsen joka vuosi vähintään kahteen tapahtumaan. Tapahtumat suunnitellaan lapsen kehitysvaiheelle sopiviksi ja ne tukevat koko perheen hyvinvointia.
Kulttuurikummi määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan. Vuoden 2023 syntyvien lasten kulttuurikummeja ovat meidän lisäksemme Arkkitehtuuri- ja Designmuseot, Yliopistomuseo, Kansallismuseo ja Helsingin kaupunginmuseo.

Kulttuuriperintökasvatuksen seura tekee Kulttuurin kummilapset -toiminnassa yhteistyötä Interkultin ja sen taidekasvattaja Ali Faleehin kanssa tarjotaksemme inklusiivisempia ja moninaisempia kulttuurikokemuksia.

Lue lisää toiminnastamme Kulttuurin kummilapsissa tästä.
Kulttuurin kummilapset Helsingin kaupungin sivuilla.

Tuotamme KIEKU – Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen -hankkeelle Johdatus kulttuuriperintöön varhaiskasvatuksessa (1op) -webinaarit keväällä 2024.

Koulutamme maahanmuuttajien kotoutuksen ja kielitaidon kehittämisen parissa työskenteleviä Luetaan yhdessä -verkoston toimijoita keväällä 2024.

Kehitämme paikallisesti tarjottavaa lukion itsenäisesti suoritettavaa kulttuuriperintökurssia osana Operaatio Pirkanmaata vuonna 2024.

Olemme mukana suunnittelemassa XR-museomaailman pedagogisia sisältöjä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi historian opetuksessa. Tuusulanjärven seudulta ponnistava XR-museo on useiden museoiden yhteishanke, jossa kehitetään uudenlaista XR-teknologiaa hyödyntävää virtuaalimuseota. Yksi osa museota ovat elämykselliset virtuaalisisällöt, joita voi tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi opetuksessa. Lue lisää hankkeesta tästä.

Edistämme maailmanperintökasvatusta Suomessa yhdessä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kanssa olemme suunnitelleet maailmanperintökasvatuksen sivuston opettajille ja kasvattajille. Keväällä 2023 edistämme sivuston ja maailmanperintökasvatuksen ymmärrystä kiertämällä kohteissa ja kutsumalla opettajat mukaan.

Pyrimme lisäämään kulttuurikasvatussuunitelmien määrää yhdessä Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa. Lue lisää kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Mukana yhteistyöryhmässä Helsingin yliopiston tutkimus- ja kasvatushankkeessa Sveasus: Sustainable worldheritage learning through a phenomenon based approach, jota on rahoittanut Svenska Kulturfonden.

Päättyneet hankkeet

Kulttuurin vuosikello 2023-24

Policing the policies 2022-24

Livind 2023

Future Narratives 2021–2023

Kulttuuriperintökerhotoiminnan keskus 2022–2023

Kerhokokit 2021–2022

Kulttuuriperinnön arvokartta opetuksen työkaluna: mitä, miksi ja miten? 2022–2023

Aikamatkalla II 2021–2022

Kenen äänellä opetat? Kohti arvovapaata, neutraalia ja tasa-arvoista opetusta 2020 – 2021

Europa Nostra Youth for Cultural Heritage 2020-2021

Kaikkien kaupunki

Heritage Hubs 2018-2020

Aikamatkalla I 2019-2020

Co-creative cooperation with culture volunteers 2018-2020

Live elävä perintö! 2019

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön 2018

Maailmanperintökasvatuksen videohanke 2018

Tilannekuvia 2018

Mullankaivajat 2018

Kulttuurivoltti 2015-2017

Creative Placemaking with Youth 2021–2023