Hyppää sisältöön

Future Narratives -hanke

Hankkeet

Toteutamme hankkeita, jotka liittyvät kulttuuriperintöön ja sen tunnistamiseen, lapsiin, nuoriin ja heidän osallisuutensa vahvistamiseen tai koulutukseen, kouluihin ja opettajiin.

Nykyiset hankkeemme

Future Narratives

Tällä hetkellä johdamme kansainvälistä Erasmus+ hanketta Future Narratives, jossa kumppanit ovat Espanjasta, Serbiasta ja Suomesta.

Hankkeessa kehitetään ja testataan Euroopan laajuista kulttuuriperintökasvatuksen mallia, joka perustuu tarinallisuuteen ja luovuuden tukemiseen teknologian avulla. Lähtökohtana on sekä oppilaiden oma suhde kulttuuriin että tutustuminen yhteiseen ja jaettuun, moninaiseen kulttuuriperintöön. Tätä kautta hanke tukee oppilaiden osallisuutta, luovuutta, kriittistä ajattelua ja digitaitoja, sekä kulttuurista osaamista ja kulttuurien välisen dialogin taitoja.

Hankkeen työpajoissa oppilaat saavat mahdollisuuden hyödyntää erilaisia ilmaisutapoja, medioita, teknologiaa ja tarinallisuutta sekä kulttuuriperintöön tutustumisessa että uusien tulkintojen tekemisessä. He luovat musiikkia, äänimaisemia, videoita ja tarinoita – uutta kulttuuriperintöä. Opettajille hanke tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen eurooppalaisten kollegojen kanssa sekä Espanjassa järjestettävässä koulutuksessa että hankkeen aikana järjestettävässä opettajankoulutuksessa omalla koululla.

Hankkeen rahoittaja: Erasmus+

Hankekausi: 2021-2023

Yhteistyökumppanit:

Lue lisää artikkelistamme:
Future Narratives -hankkeen kouluyhteistyö käynnistyi

Future Narratives Facebook sivut
Future Narratives Instagram sivut

Historiakerhot ja Kulttuuriperintökerhotoiminnan keskus

Lukuvuodeksi 2022-2023 perustamme OKM:n rahoituksella Kulttuuriperintökerhotoiminnan keskuksen, jonka ensisijainen tehtävä on tukea ja auttaa kuntia jo olemassa olevien sekä uusien historiakerhojen perustamisessa erityisesti Harrastamisen Suomen mallin kautta. Keskus luo myös verkoston historiakerho-ohjaajien ja muiden kulttuuriperintökerhotoimintaan liittyvien sidosryhmien kesken. 

Haluatko historiakerhon omaan kuntaasi? Ota yhteyttä: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi

Lue lisää näistä artikkeleistamme:
Kerhotoiminnan keskus tukemaan historiakerhotoimintaa
Historiakerho yläkoululaisille – menestysresepti vai toivoton tavoite?
Historiakerho on rennon keskustelun tila, jossa opitaan omasta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
Historiakerho luo merkityksiä ja vaikuttavuutta

Kulttuuriperinnön arvokartta opetuksen työkaluna: mitä, miksi ja miten?

Järjestämme jo viidettä kertaa Opetushallituksen tuella täydennyskoulutusta opettajille.

Tässä viiden lähiopetuspäivän koulutuksessa (Helsingissä, Tamperella ja välillä vähän metsässä tai kädet leipätakinassa) laadit oman kulttuuriperinnön arvokartan, jonka voit sovelten ottaa mukaan omaa opetukseesi. Voit laatia halutessasi myös koulusi tai tai kotiseutusi arvokartan.

Arvokartta pohjautuu kulttuuriseen lukutaitoon ja kompetenssiin ja sen laatimisessa tarkastellaan kulttuuriperintöä identiteettinä, sosiaalisena taitona, moninaisina tietorakenteina ja verkostoina. Pohdimme kulttuuriperintöä niin esteettisenä kokemuksena, kuin sen osuutta aktiivisessa kansalaisuudessa ja niissä valinnoissa, joita teemme arjessa ja juhlassa. 

Lähiopetuspäivien aikana tutustumme transformatiiviseen oppimiseen ja kulttuurisesti kestävään kasvatukseen sekä kulttuuriperintöön luonto- ja kaupunkiympäristössä, aineettomana perintönä ja maailmanperintönä. Lopussa jokainen osallistuja esittelee oman arvokarttansa toisille.

Koulutus on sinulle maksutonta ja se on Opetushallituksen rahoittamaa.  Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi mukaan ehtivää opettajaa! Ilmoita itsestäsi Iralle: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi

Lisätietoja

Policing the Policies

Policing the policies: Grassroots advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive youth strategies

Rahoittaja: Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma.  
Hankekoordinaattori: People’s Parliament -järjestö, Serbia  
Partnerit: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, CRISP (Crisis Simulation for Peace) Saksasta ja Fundacja Pole Dialogu Puolasta.  
Jokaisesta maasta hankkeessa on mukana kaksi eri kuntaa, Suomesta Riihimäki sekä Loppi.  

Policing the Policies -hankkeessa tarkastellaan paikallista nuorisopolitiikka ja sen käytännön toteutumista mukana olevissa kunnissa sekä käsitellään nuorisopolitiikkaa koskevia kysymyksiä yhdessä nuorten, nuorisotoimen, nuorisojärjestöjen ja paikallishallinnon päättäjien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on edistää kuntatason nuorisopolitiikan yhdenmukaistamista EU:n tasolla ja tukea nuorten aktiivista osallistamista kansalliset rajat ylittävien kumppanuuksien ja verkostoitumisen avulla. Ennen kaikkea, hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta nuorisopolitiikassa, innostaa heitä mukaan toimintaan ja saada heidän äänensä kuuluville.  

Hankkeessa toteutetaan kansallisia ja kansainvälisiä koulutuksia, joiden tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta nuorisopolitiikasta, innostaa heitä osallistuman nuorisopolitiikkaan, ja osallista heitä kartoittamaan oman kuntansa tilannetta nuorten näkökulmasta. Lisäksi nuorten kanssa toimivat organisaatiot, järjestöt ja toimijat saavat tietoa nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, nuorisopolitiikasta sekä kuulevat nuorten omia ajatuksia liittyen paikallisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksia ja käytänteitä, luomaan verkostoja ja kehittämään nuorisopolitiikkaa kansainvälisessä kontekstissa.  

Lue lisää artikkelistamme Nuorten vaikuttamisvideot ottavat kantaa muun muassa mielenterveyteen ja hoito-alan työoloihin.

EU:n lippu, jonka alla teksti Euroopan unionin rahoittama

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them.

Olemme partnereina mukana Erasmus+ hankkeessa Creative placemaking – the path to active European Citizenship, jota koordinoi kroatilainen KA-MATRIX ja mukana on myös The Urban Gorillas Kyprokselta. 

Olemme yksi Helsingin kaupungin Kulttuurin kummilapset -toiminnan kumppaneista ja kulttuurin kummitoimija vuonna 2023 syntyville lapsille.

Olemme mukana Museoviraston johtamassa ja pääosin ulkoministeriön rahoittamassa LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa elävän perinnön roolia Pohjois-Euroopassa.

Edistämme maailmanperintökasvatusta Suomessa yhdessä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kanssa olemme suunnitelleet maailmanperintökasvatuksen sivuston opettajille ja kasvattajille. Keväällä 2023 edistämme sivuston ja maailmanperintökasvatuksen ymmärrystä kiertämällä kohteissa ja kutsumalla opettajat mukaan.

Pyrimme lisäämään kulttuurikasvatussuunitelmien määrää hankkeessa Kulttuurikasvatussuunitelmien edistämishanke, jota johtaa Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto.

Mukana yhteistyöryhmässä Helsingin yliopiston tutkimus- ja kasvatushankkeessa Sveasus: Sustainable worldheritage learning through a phenomenon based approach, jota on rahoittanut Svenska Kulturfonden.

Päättyneet hankkeet

Aikamatkalla II 2021 – 2022
Kenen äänellä opetat? Kohti arvovapaata, neutraalia ja tasa-arvoista opetusta 2020 – 2021
Europa Nostra Youth for Cultural Heritage 2020-2021
Kaikkien kaupunki
Heritage Hubs 2018-2020
Aikamatkalla I 2019-2020
Co-creative cooperation with culture volunteers 2018-2020
Live elävä perintö! 2019
Mobiilireittejä kulttuuriperintöön 2018
Maailmanperintökasvatuksen videohanke 2018
Tilannekuvia 2018
Mullankaivajat 2018
Kulttuurivoltti 2015-2017