Hyppää sisältöön

Kulttuuriperintökasvatuksen seura mukaan Erasmus+ hankkeeseen tukemaan yhteistoimijuutta kulttuurin ja kulttuuriperinnön alalla

Co-creative cooperation with culture volunteers-hankkeen tarkoitus on edistää ja tukea paikallisella tasolla tapahtuvaa yhteiskehittelyä ja -toimijuutta (co-creation) vapaaehtoisten kulttuuritoimijoiden, paikallisten kulttuurijärjestöjen sekä kuntien kulttuuripalvelujen välillä. Hankkeessa koulutetaan kulttuurialan vapaaehtoistyöntekijöitä ja heidän esimiehiään aktiiviseen yhteiskehittelyyn kulttuurin ja perinteen alalla. Hanke kehittää aktiivista yhteistoimijuutta tukevia koulutusmateriaaleja ja opetussuunnitelman, sekä järjestää kolme kansallista ja yhden kansainvälisen koulutustapahtuman. Hankkeen päätteeksi julkaistaan suomeksi, englanniksi, tanskaksi ja sakaksi teemoittain järjestetty hakemisto parhaista käytännöistä kulttuurin alalla. Hanke alkaa syyskuussa 2018 ja jatkuu tammikuuhun 2020 asti. Hanketta johtaa tanskalainen Interfolk, Institute for Civil Society. Hankekumppaneina ovat lisäksi Kulturelle Samråd i Danmark (KSD) Tanskasta sekä EDUKULT – Denken und Handeln im Kulturberech Itävallasta. Lisätietoja: kati.nurmi@kulttuuriperintokasvatus.fi

Co-creative cooperation with culture volunteers-project

The Association of Cultural Heritage Education in Finland is taking part in Erasmus+ funded project, which aims to promote and support co-creative cooperation in the field of culture and heritage. The project will compile innovative practices as well as develop new curricula and course packages for cross-sector and co-creative cooperation between voluntary arts and culture associations, local culture institutions and the culture departments of the municipalities. The exemplary course packages are specifically aimed at culture volunteers and managers. The project will also publish a thematic Compendia on good practice in four languages (EN, DK, DE, FI), and host three national and one European pilot training events. The results of the project will be disseminated to the wider European community in a sustainable manner. The project runs from September 2018 until January 2020. The project is led by Danish Interfolk, Institute for Civil Society. Other partners include Kulturelle Samråd i Danmark (KSD) in Denmark and EDUKULT – Denken und Handeln im Kulturberech in Austria. For more information, please contact kati.nurmi@kulttuuriperintokasvatus.fi