Hoppa till innehåll

Vi stärker barns och ungas kulturella kompetens och delaktighet i kulturarvet

Vi stödjer yrkesutövares och organisationers arbete inom utbildning, undervisning och ungdom som kulturarvspedagoger.

Bli vår medlem

Vårt medlemskap består av både individer och gemenskaper. Som medlem i föreningen kan du delta i olika kulturarvsutbildningsevenemang och få förmåner från våra partners.

Läs mer om medlemskap