Hyppää sisältöön

Lukiolaiset kulttuurimme kommentaattoreina – päiväkirjoja Matti Klingen hengessä

Hei lukion opettajat! 

Haluaisitteko ensi lukuvuonna koittaa päiväkirjaa yhteisöllisenä oppimismenetelmänä? Kulttuuriperintökasvatuksen seura tarjoaa aiheesta koulutusta opettajille ja työpajoja opiskelijoille! Olemme saaneet Niilo Helanderin säätiöltä rahoituksen Matti Klingen henkistä perintöä kunnioittavalle Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön hankkeelle Kulttuurista. Lukiolaispuheenvuoroja., jossa haluamme päästää lukiolaiset ääneen oman aikansa kommentaattoreina.

Kulttuurista. Lukiolaispuheenvuoroja -hankkeessa otamme mukaan erilaisista lukioista eri puolilta Suomea kaksi opetusryhmää, jotka haluavat pohtia noin kuukauden ajan omasta näkökulmastaan aikakauttamme ja sen taustoja: ilmiöitä, poliittista ilmapiiriä ja kulttuurisia trendejä sekä omaa kulttuuriperintöään.

Ohjeistamme opettajat ja oppilaat työskentelemään päiväkirjojen parissa. Päiväkirjoja opiskelijat voivat toteuttaa yksin tai dialogisesti, monimediaisesti eri some-alustoilla tai perinteisesti kirjoittaen. Hankkeen lopussa kahden eri lukion päiväkirjoja pitäneet opiskelijat kohtaavat sekä kertovat päiväkirjatöistään, havainnoistaan ja oivalluksistaan. Yhteinen tilaisuus järjestetään mahdollisuuksien mukaan live-tapaamisena, mutta tarvittaessa etänä.

Päiväkirjat tarjoavat opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden tunnistaa ja nimetä itselle tärkeitä teemoja, tutkia eurooppalaista kulttuuriperintöä, ymmärtää sen ulottuvuuksia ja merkityksiä sekä jakaa sitä toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Päiväkirjatyö sopii oivallisesti esimerkiksi lukion yhteiskuntaopin, äidinkielen, filosofian, elämänkatsomustiedon ja historian eri kurssien opetussuunnitelmien mukaisiin oppimistavoitteisiin. Hanketta voidaan myös räätälöidä vastaamaan opettajan ja kurssin tarpeita. Nähkää meidät käytettävänä resurssina!

1. Osallistuvat opettajat koulututetaan päiväkirjatyöpajojen pitämiseen (osana opiskelijatyöpajoja).

2. Kulttuuriperintökasvatuksen seura järjestää osallistuville ryhmille eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja Matti Klingen henkistä perintöä avaavat työpajat kouluilla. Työpajoissa pohditaan eurooppalaisuutta ja päiväkirjojen merkitystä erilaisissa konteksteissa sekä ohjeistetaan jatkotyöskentelyyn.

3. Kuukauden päiväkirjatyöskentelyn puolivälissä pidetään jatkotyöpaja, jossa esitellään ja pohditaan jo luotuja päiväkirjamerkintöjä oman ryhmän kesken.

4. Viimeisenä järjestetään kahden eri lukion yhteinen lopputilaisuus, jossa juhlistetaan valmistuneita päiväkirjoja ja pohditaan niiden merkityksiä 

Mikäli sinua kiinnostaisi jonkun ryhmäsi kanssa lähteä hankkeeseen mukaan ja tarjota opiskelijoille tilaa pohtia ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuuria omakohtaisesti ja toisiltaan oppien, vastaa meille tähän formsiin, ja palaamme asiaan elokuussa. Nautinnollisia ja hyvin ansaittuja kesälaitumia kaikille opettajille!

”Kaiken keskellä pitää uskoa, että pärjäämme myöskin vaikeina päivinä.

Pitää uskoa, että toisella puolella on ranta ja sinne voidaan pyrkiä ja päästä.”

– Matti Klinge