Hyppää sisältöön

Aineetonta kulttuuriperintöä ja ylisukupolvisia kohtaamisia Jyväskylään, Mikkeliin ja Rovaniemelle

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen Kotiseutuliiton yhteinen Let it Spin! -hanke tuo yhteen kouluja, opettajia, oppilaita, opiskelijoita, museoväkeä ja paikallisia kotiseutuaktiiveja työpajoihin kokemaan ja keskustelemaan aineettomasta kulttuuriperinnöstä eri puolilla Suomea. Työpajat toteutetaan keväällä 2023.

Kulttuurista kestävyyttä ja kulttuuriperintökasvatusta yhdistävissä työpajoissa hyödynnetään Suomen Kotiseutuliiton palkittua Mestarit ja Kisällit-mallia sekä LIVIND-projektissa äskettäin julkaistua, Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Museoviraston kehittämää Perintöhyrrä -työkalua. Hyrrä toimii Let it Spin! -työpajoissa vuoropuhelun työkaluna.

Tutustu Perintöhyrrään tästä.

Työpajojen tavoitteena on edistää sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä – sukupolvien välistä kommunikaatiota, vuoropuhelua ja oppimista sekä osallisuutta ja monimuotoisuutta. Työpajatoiminnan kautta aineettoman kulttuuriperinnön rooli kestävän elämäntavan edistäjänä tulee tutuksi myös kasvattajille ja leviää heidän kauttaan eteenpäin.

Työpajojen ajankohdat tarkentuvat alkuvuodesta.

Let it spin! -työpajat saavat rahoituksen johtamasta LIVIND-hankkeesta, joka rahoittaa kymmeniä elävän perinnön pilottiprojekteja ympäri Pohjois-Eurooppaa. Kevään 2023 aikana toteutettavat kokeilut vastaavat elävän kulttuuriperinnön kehittämistarpeisiin erilaisissa kestävyyskysymyksissä. Kokeilut kohdistuvat elävän perinnön eri muotoihin, käsityötaidoista ja luontaiselinkeinoista suulliseen perintöön ja tanssiin.

Vuoteen 2024 jatkuvan LIVIND-hankkeen tavoitteena on vahvistaa aineettoman kulttuuriperinnön roolia paikallisyhteisöissä tuomalla yhteen alueen elävän perinnön asiantuntijoita ja aktiiveja. Hanke pohjaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen, Euroopan Neuvoston Faron sopimukseen sekä YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030:n tavoitteisiin. Sen yhteistyökumppaneita ovat yhdeksän Pohjois-Euroopan maan lisäksi Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus, Saamelaisneuvosto sekä kansalaisjärjestöjen pohjoismais-baltialainen aineettoman kulttuuriperinnön verkosto (Nordic-Baltic ICH Network). Hankkeen päärahoittaja on ulkoministeriö.

Lue lisää Livind-pilottiprojekteista Aineeton kulttuuriperintö -sivustolta tästä.