Hyppää sisältöön

Mukana LIVIND -hankkeessa

Olemme mukana Museoviraston johtamassa LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa elävän perinnön roolia Pohjois-Euroopassa.

Hankkeessa tunnistetaan ja kerätään hyviä käytäntöjä elävän perinnön kestävästä käytöstä esimerkiksi matkailussa ja palveluissa sekä erilaisissa työ- ja toimintatavoissa. Hanke alkoi syyskuussa 2021. LIVIND-hanke vahvistaa elävän perinnön roolia Pohjois-Euroopassa. Mukana on yhdeksän maata Pohjoisen ulottuvuuden alueelta. Pääosin ulkoministeriön rahoittama hanke jatkuu kesään 2024 asti. Alun pitäen LIVIND-hanke suunniteltiin jatkuvan toukokuulle 2023, mutta saadun lisärahoituksen turvin hanke jatkuu vuodella, kesään 2024. Hankkeen päärahoittaja on ulkoministeriö (IBA-rahoitus). Lisäksi hanketta rahoittavat Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus NDCP sekä Museovirasto.

Maaliskuussa 2023 pidimme webinaarin kansainväliselle yleisölle aiheesta Cultural Heritage Education.
Katso webinaarin tallenne tästä.

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen Kotiseutuliiton yhteinen Let it Spin! -hanke tuo yhteen kouluja, opettajia, oppilaita, opiskelijoita, museoväkeä ja paikallisia kotiseutuaktiiveja työpajoihin kokemaan ja keskustelemaan aineettomasta kulttuuriperinnöstä eri puolilla Suomea. Työpajat toteutettiin Rovaniemellä, Mikkelissä ja Jyväskylässä. Niistä lisää täältä (julkaisu Kotiseutu 2023 Ira Vihreälehto: “Vuoden paras iltapäivä”)

Kulttuurista kestävyyttä ja kulttuuriperintökasvatusta yhdistävissä työpajoissa hyödynnettiin Suomen Kotiseutuliiton palkittua Mestarit ja Kisällit-mallia sekä LIVIND-projektissa äskettäin julkaistua, Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Museoviraston kehittämää Perintöhyrrä -työkalua. Hyrrä toimii Let it Spin! -työpajoissa vuoropuhelun työkaluna.

Tutustu Perintöhyrrään tästä.

Vuoteen 2024 jatkuvan LIVIND-hankkeen tavoitteena on vahvistaa aineettoman kulttuuriperinnön roolia paikallisyhteisöissä tuomalla yhteen alueen elävän perinnön asiantuntijoita ja aktiiveja. Hanke pohjaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen, Euroopan Neuvoston Faron sopimukseen sekä YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030:n tavoitteisiin. Sen yhteistyökumppaneita ovat yhdeksän Pohjois-Euroopan maan lisäksi Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus, Saamelaisneuvosto sekä kansalaisjärjestöjen pohjoismais-baltialainen aineettoman kulttuuriperinnön verkosto (Nordic-Baltic ICH Network). Hankkeen päärahoittaja on ulkoministeriö.

Lue lisää Livind-pilottiprojekteista Aineeton kulttuuriperintö -sivustolta tästä.