Hyppää sisältöön

Kulttuuriperintökasvatuksen seura tukee suomalais-venäläisten nuorten identiteetinrakennusta

“Tutkimusten mukaan nuorten kannustaminen tutustumaan omaan kulttuuri- tai etniseen taustaansa vahvistaa heidän kulttuuri-identiteettiään ja kuuluvuuden tunteitaan, mikä puolestaan parantaa asenteita muita etnisiä ryhmiä ja kulttuureita kohtaan.” 

– Saija Benjamin

Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi on entistä tärkeämpää tukea suomalais-venäläisten nuorten kulttuuri-identiteettien kehittymistä tavalla, joka johtaa moninaisten kulttuuriperintöjen, niin oman kuin muidenkin, arvostamiseen. Tämän vuoksi Kulttuuriperintökasvatuksen seura työskentelee Cultura-säätiön Juhlarahaston tuella lukuvuoden 2023-2024 Helsingin Suomalais-venäläisen koulun kanssa.

Yhteistyöhön ovat lähteneet mukaan ykkösten yhteisluokka ja ysiluokat äidinkielen ja s2-opettajien johdolla. 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on kehitellyt opettajien kanssa yhteistyössä kummallekin ikäluokalle soveltuvia työpajoja, jotka johdattelevat kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksiin monialaisesti oppiainerajat ylittäen.

Ykkösluokkalaisten kanssa työpajateemoina ovat muutos kaupunkikuvassa, luonnossa ja esineissä sekä omaksi koetussa ympäristössä vietetyn ajan salojen pohtiminen ja muille jakaminen.

Minun ympäristöni -karttatehtävä Suomalais-venäläisellä koululla

Minun ympäristöni -karttatehtävän äärellä

Ysiluokkalaisten kanssa tutustutaan ylisukupolviseen perintöön temaattisten sukututkimusten kautta, pohditaan erilaisuuden ymmärrystä kehittäen eri kulttuurien kohtaamisia ja vaikutusta niiden rajapinnoilla eläviin nuoriin sekä keskustellaan henkilökohtaisista kielenkäyttötavoista. 

Osana hanketta ykkösluokkalaiset ovat retkeilleet riemukkaissa tunnelmissa Kaupunginmuseon Lasten kaupunkiin ja ysit Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin -esitykseen Kansallisteatteriin. Teatterinäytös kutkutti visuaalisuudellaan ja herätti ajatuksia siitä, miten erilaisia omien ikätovereiden kohtalot voivat samassa maassakin olla.

Työpajojen tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostusta kulttuuriin, tarjota kulttuurielämyksiä, kehittää ymmärrystä omasta ja muiden kulttuuriperinnöstä sekä vahvistaa kulttuurista identiteettiä. Näin tuetaan yksilöiden minäkuvan rakentumista, sitä myötä moninaisuuden hyväksymistä ja lopulta parempaa yhteiskuntaa meille kaikille.

Jos koette oman ryhmänne voivan hyötyä kyseisten asioiden äärelle pysähtymisestä, tutustukaa helposti sovellettaviin materiaaleihin Kulttuurin vuosikello -sivustollamme alla olevista linkeistä. Ykkösluokkalaisille kehitetyt materiaalit sopivat noin 1.-4.-luokkalaisille ja ysiluokkalaisille kehitetyt materiaalit yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille. Muut tehtävät sopivat koko kohdeikäryhmilleen, mutta “Minä kielenkäyttäjänä” on räätälöity nimenomaan kaksi- tai monikielisille lapsille.

1.-4.-luokkalaiset:

7.-9.-luokkalaiset ja toinen aste: