Hyppää sisältöön

Luova placemaking vahvistaa nuorten osallisuutta ja omistajuutta omaan ympäristöön

Vuosina 2021–23 olimme partnereina mukana Erasmus+ hankkeessa Creative placemaking – the path to active European Citizenship, jossa kehitettiin ja jaettiin kokemuksia luovan, kulttuuriperintöön keskittyvät placemakingin prosesseista ja projekteista.

Toukokuussa 2023 Hatanpään koulun valmistava luokka toteutti Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja kuvataiteilija Mollu Heinon kanssa luovan placemakingin projektin, jossa he tekivät seinämaalauksen koulunsa ulkoportaikkoon. Suomeen pakolaisina tulleet nuoret suunnittelivat palan kaupunkiympäristöä, joka ankkuroitui urbaaniin kulttuuriperintöön uutena, ajallisena kerrostumana. Prosessin aikana nuoret pohtivat kouluympäristönsä hyviä ja huonoja puolia sekä kokosivat ideoita siitä, miten sitä voisi parantaa. Projekti toteutettiin osana kansainvälistä Creative Placemaking with Youth -hanketta.

Nuorten toiveissa värit ja vehreys

Nuorten ajatuksia kerättiin placemaking-projektissa monin eri tavoin. He orientoituvat tutkimaan koulun pihaa Kulttuuriperintökasvatuksen seuran erityisasiantuntija Ira Vihreälehdon vetämällä kävelykierroksella, jossa havainnoitiin ympäristöä nykyisellään, sukellettiin paikan menneisyyteen sekä visioitiin sen tulevaisuutta.

Nuoret valokuvasivat koulun ympäristöä ja poimivat sieltä hyviä ja huonoja puolia. Hyviksi puoliksi nousivat luonnon elementit, kuten kasvillisuus. Huonoina puolina pidettiin erityisesti roskaisuutta ja epäsiisteyttä. Valokuvien pohjalta oppilaat toteuttivat unelmakarttoja, joissa he suunnittelivat sitä, miten koulun ympäristöä voisi parantaa. Unelmat ja ideat jaettiin ryhmän kesken. Nuoret toivoivat erityisesti vehreyttä ja värejä betonin rinnalle.

Nuorten toiveiden pohjalta kuvataiteilija Mollu Heino lähti suunnittelemaan seinämaalausta. Teemaksi nousi nuorten unelmakartoista runsaus, kukkaloisto sekä värit. Heinon tekemän luonnoksen pohjalta nuoret suunnittelivat pienissä ryhmissä erilaisia kukkia, jotka taiteilija sommitteli kokonaisuudeksi. Suunnitelman pohjalta toteutettiin maalaus yhdessä nuorten kanssa.

Projektista koottu video on katsottavissa täällä.

Placemakingin työkalupakki – LOCUS

Kansainävlisessä Creative Placemaking with Youth -hankkeessa vahvistettiin nuorten osallisuutta toteuttamalla Tampereen lisäksi Kyproksen Nikosiassa ja Kroatian Karlovacissa osallistava projekti sekä luomalla placemakingin työkalupakki. LOCUS-työkalupakki on tehty kaikille, joita innostaa ottaa nuoret mukaan julkisten tilojen luomiseen ja muotoiluun.

Työkalupakin tuottamista edelsivät kumppanitapaamiset Karlovacissa ja Nikosiassa sekä kansainvälinen koulutus Helsingissä, jotka toivat yhteen alan asiantuntijoita kaikista kolmesta organisaatiosta. Työkalupakissa keskeisiä ovat menetelmät, joissa hyödynnetään kulttuuriperintökasvatusta ja perehdytään niin aineettoman kuin aineellisen kulttuuriperinnön merkitykseen osana placemaking-prosesseja.

Pakki koostuu työmateriaaleista, käsikirjoista ja esimerkeistä. Placemakingin prosessi on jaettu viiteen vaiheeseen, jotka johtavat jäsennellysti suunnittelusta toteutukseen. Työkalupakki on käytettävissä neljällä kielellä; englanniksi, kroatiaksi, suomeksi ja kreikaksi.

Tutustu maksuttomaan LOCUS-työkaluun osoitteessa: locus-placemaking.eu

Creative Placemaking with Youth -hanke

Kansainvälisen, Erasmus + -rahoitteisen hankkeen (2021–2023) keskeisiä tavoitteita ovat:

1. Vahvistaa partneriorganisaatioiden valmiuksia kehittämällä tietoja ja jakamalla kokemuksia julkisten tilojen placemaking-prosesseista.

2. Lisätä tietoisuutta nuorten osallistumisen tarpeesta julkisten tilojen placemaking-prosesseissa, ottaen huomioon näiden alueiden kulttuuriperintö (aineellinen ja aineeton).

Hankkeen rahoittaja: Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma.  
Hankkeen koordinaattori: KA-MATRIX, Kroatia
Partnerit: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Urban Gorillas, Kypros. 

EU-lippu, jonka bieressä teksti Euroopan unionin rahoittama
Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.