Hyppää sisältöön

Aikamatkalle esihistoriasta sotien jälkeiseen aikaa – koulutus käynnissä!

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura sai yhdessä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n ja Suomen Museoliiton kanssa Opetushallituksesta rahoitusta historian opettajille suunnattuun koulutukseen. Koulutus alkaa syyskuussa 2019 ja jatkuu kevätlukukauden 2020. Koulutuksen pohjalta kootaan opetusmateriaali, joka julkaistaan syksyllä 2020.
Kevätlukukausi 2020
SIIRRETTY MYÖHEMMIN ILMOITETTAVAAN AJANKOHTAAN: Suomalainen sotapropaganda ja sodasta toipumisen teema kotimaisissa fiktio- ja dokumenttielokuvissa 
(Kino-Tulio, KAVI, 5 krs, Helsinki) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija, elokuva- ja televisiotutkimuksen dosentti Jari Sedergren, erityisasiantuntija Ira Vihreälehto
klo 9.30 -10 kahvit
klo 10 – 12 sotapropaganda ja sodasta toipumisen teema fiktio- ja dokumenttielokuvissa
klo 12 – 13 lounas (omakustanteinen)
klo 13- 14 sotapropaganda ja sodasta toipumisen teema fiktio- ja dokumenttielokuvissa
 
Maanantaina 20.4.2020 Digitaaliset aineistot historian opetuksessa
Paikka: Salonki, Espoon kaupunginmuseo KAMU, WeeGee-talo, Espoo
Ohjelma
9.45 Aamukahvia- ja teetä
10.00 Tervetuloa, palautteet ja päivän ohjelma
10.15 Finna Luokkahuone

 • Luokkahuoneen esittely ja työpaja, Taru Kuhalampi, Kansalliskirjaston Finna-palvelut
 • Espoon kaupunginmuseo KAMUn digitaaliset oppimissisällöt Luokkahuoneessa

11.15 Lähteistä historiaksi -arkistotyöpaja, Espoon kaupunginmuseo KAMU
12.30-13.30 Lounastauko (omakustanteinen)
13.30 Espoon kaupunginmuseo KAMUn kokeileva yhteistyö koulujen kanssa: esimerkkeinä Saaristomuseo Pentala ja paikallishistoriallinen projekti
14.00 Iltapäiväkahvia ja -teetä
14.15 Työpaja: Työstetään omia projektitöitä ryhmissä
15.00 Opastus KAMUn näyttelyyn
15.45 Päivä päättyy
Oma läppäri mukaan!
Tämä osuus keskittyy digitaalisen kulttuuriperintöaineiston opetuskäyttöön. Museot ja muut muistiorganisaatiot tarjoavat laajan määrän erilaisia aineistoja käytettäväksi digitaalisessa muodossa. Näiden aineistojen löytäminen ja hyödyntäminen opetustyössä on osuuden teemana.
Lähipäivä vietetään Espoon kaupunginmuseo KAMU:ssa Weegee-talossa. Kuulemme päivän aikana puheenvuoroja digitaalisen kulttuuriperinnön palveluista ja tutustumme museoiden digitaalisiin aineistoihin. Kansalliskirjastosta saamme kuulla Finna.fi -palvelun uudesta opettajille suunnatusta Luokkahuone -sovelluksesta ja Espoon kaupunginmuseo KAMUn digitaalisista aineistoista.
Finna Luokkahuone -palvelusta löytyy kolme KAMUn materiaalikokonaisuutta. Meri ja ihminentutustuttaa Itämereen ja rannikkoalueiden elämään 1900-luvun alusta nykypäivään, Sisällissota pääkaupunkiseudullatarjoaa materiaalia vuoden 1918 tapahtumista ja Pienteollisuus Suomessa 1930-luvulta 1980-luvullekokoaa kuvia ja tehtäviä Lindholmin sahan ja Kauklahden lasin tapausesimerkkien kautta.
Lähteistä historiaksi-arkistotyöpaja on lukiolaisille suunnattu arkistopedagoginen työpaja, jossa tutustutaan museon historiallisiin lähteisiin ja harjoitellaan tulkitsemaan niitä. Lähteiden perusteella menneisyydestä kirjoitetaan pienryhmittäin lyhyt tarina. Pajassa käytetyt arkistolähteet käsittelevät sadan vuoden takaista sisällissodan aikaa Espoossa henkilönäkökulmasta. Osallistujilla tulee olla omat kannettavat tietokoneet tai mobiililaitteet työpajassa mukana.
KAMU tekee jatkuvasti hedelmällistä ja kokeilevaa yhteistyötä koulujen kanssa. Tällä hetkellä käynnissä ovat Saaristomuseo Pentalan retkipäivän ennakkomateriaalin kehittely alakoulun opettajien kanssa sekä lukion historia 5 -kurssin virtuaalitodellisuutta hyödyntävä paikallishistoriallinen projekti. Vuonna 1918 KAMUn kouluyhteistyö palkittiin Museopedagogisen yhdistyksen Pedaalin Vuoden museopedagoginen teko -palkinnolla Särkynyt elämä -näyttelyn yhteydessä tehdystä monialaisesta koululaispalvelusta.
Päivän päätteeksi tutustutaan KAMUn ajankohtaisiin näyttelyihin, joissa toteutetut koululaispalvelut tukevat opetussuunnitelman mukaista opetusta monen eri oppiaineen parissa. Tuhat tarinaa Espoosta-näyttely tukee opiskelua niin paikallishistorian, esihistorian, keskiajan kuin 1900-luvunkin sisällöissä. Vasta-auennut vaihtuva näyttely Bodom Ämmässuo – kaupunki kuvissakertoo Suomen toiseksi suurimman kaupungin muutoksesta yhdellä valokuvalla jokaisesta kaupunginosasta. Tässä näyttelyssä kouluille on tarjolla Rakenna lähiö-työpaja, jossa oppilaat pohtivat ja toteuttavat hyvän asuinalueen.
Projektityö = Tiettyyn teemaan tai aikakauteen liittyvä tuntisuunnitelma tai opetuspaketti, jossa hyödynnetään museoiden digitaalisia palveluita ja materiaaleja
Valitse jokin teema tai aikakausi, johon perehdyt syvemmin koulutuksen aikana. Voit kerätä koko koulutuksen ajan kiinnostavaa aineistoa, tehdä muistiinpanoja ja koota materiaalia projektityötä varten liittyen valitsemaasi teemaan. Valitun teeman pohjalta on tarkoitus tehdä tuntisuunnitelma/opetuspaketti, jossa hyödynnetään museoiden digitaalisia palveluita ja materiaaleja.
Valmistaudu projektityöhön ja lähipäivään

Lähipäivän aikana projektitöitä työstetään pienryhmissä. Lähipäivän jälkeen koosta Moodleen oma tuntisuunnitelmasi/opetuspakettisi käyttäen monipuolista digitaalista lähdemateriaalia, linkkejä, videoita, valokuvia ja muuta aineistoa, joka hyödyntää sinua opetustyössä. Valmistaudu esittelemään projektityösi webinaarissa kesäkuussa.
Lähiopetuspäivän jälkeen:
Koosta Moodleen oma projektityösi käyttäen monipuolista digitaalista lähdemateriaalia, linkkejä, videoita, valokuvia ja muuta aineistoa, joka hyödyntää sinua opetustyössä. Valmistaudu esittelemään projektityösi webinaarissa.
Webinaari kesäkuu 2020 (verkossa)
Osallistujat esittelevät oman projektityönsä/tuntisuunnitelmansa ja käyttöönoton. Keskustelua ja palautetta.
Lisätietoja:
Pauliina Kinanen, koulutus- ja kehittämisjohtaja, Suomen museoliitto
pauliina.kinanen@museoliitto.fi
Laura Kokki, koulutus- ja kehittämisasiantuntija, Suomen museoliitto
laura.kokki@museoliitto.fi
 
Koulutus on suunnattu kaikille historia-aineita työkseen opettaville perusopetuksessa ja toisella asteella. Koulutukseen otetaan mukaan noin 30-40 osallistujaa ja koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutuspäivät syventävät historian osaamista esihistoriallisesta ajasta 1900-luvulle käyden läpi Suomen historian merkittäviä murroskohtia.
Lisätietoja: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi


Menneet koulutuspäivät
Maanantaina 10.2.2020 Sota-ajan arkistomateriaalit
Paikka: Kansallisarkisto, luentosali, Rauhankatu 17 Helsinki
klo 9.30 – 10 aamukahvit, palautteet
klo 10 – 10.30 Sotalapsuus -näyttelyn hyödyntäminen koulussa, Brita Aarniala ja Ira Vihreälehto
klo 10.30 – 11.30 Erilaisia sotapolkuja, Kansallisarkiston ylitarkastaja Raija Ylönen-Peltonen
klo. 11.30 – 12 Tuntematon sotavanki: Venäläistä isoisääni etsimässä, erityisasiantuntija Ira Vihreälehto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
klo 12 – 13 lounas (omakustanteinen)
klo 13 – 13.30 Kuinka hyödyntää ensimmäisen maailmansodan linnoitteita oppitunneilla, John Lagerstedt, arkeologi, Museovirasto
klo 13.30 -15 Työpaja: Kansallisarkiston materiaaleja verkossa
 
Tiistai 10.9.2019 Esihistoria ja sen tutkiminen (Aboa Vetus & Ars Nova, Turku) arkeologit Kim Krappala ja Kreeta Lesell, erityisasiantuntija Ira Vihreälehto
Suomen esihistoria kattaa yli 10 000 vuotta alueellamme eläneiden ihmisten vaiheita ja alueella on elänyt lukuisia kansoja ja kulttuureja. Aihepiiri onkin laajuutensa vuoksi monille opettajille haastava. Arkeologia tarjoaa lisäksi mielenkiintoisen kehyksen pohtia monia historianopetuksen näkökulmia, tiedon luonnetta, teknologian vaikutusta tiedon kehittymiseen, muutoksen ilmentymistä arkeologisessa aineistossa ja ihmislajin pitkää kehityskaarta. Päivän tarkoituksena on kartuttaa oppitunneille soveltuvia toimintamalleja ja tehtäviä.

  • klo 9.30 kahvit ja orientaatio koulutukseen
  • klo 10-12 Kim Krappala: Arkeologia historian opetuksessa: malleja ja ideoita
  • klo 12-13 omakustanteinen lounas
  • klo 13-14 Kreeta Lesell: Adoptoi monumentti -toiminta
  • 14-15.45 Aboa Vetuksen uusien koululaistehtävien testaaminen ja  museoon tutustuminen

Maanantaina 4.11.2019 Keskiajan historian toiminnanllinen opetus (Hämeen linna, Hämeenlinna) arkeologi Ilari Aalto, kuvittaja ja muinaistekniikan artesaani Elina Helkala, erityisasiantuntija Ira Vihreälehto
Koulutuspäivä järjestetään keskiaikaisessa Hämeen linnassa, joka itsessään antaa hyvät puitteet keskiajan syvälliselle ymmärtämiselle.
Ohjelma

 • klo 9.30 aamukahvi ja palautteet edellisestä koulutuspäivästä (Ira Vihreälehto)
 • klo 10–10.45 Ilari Aalto: Keskiajan mahdollisuudet historian opetuksessa
 • 10.45–11.30 Opastus linnaan (Ilari Aalto)
 • 11.30–12.15 Työpaja I ja II
 • 12.15–13.15 Omakustanteinen lounas
 • 13.15–14.45 Työpaja III ja IV
 • 14.45–15.00 Kahvitauko
 • 15:00–15.45 Loppuyhteenveto

Työpaja I: Mitä rakennus kertoo menneisyydestä? (ohjaaja Ilari Aalto)
Historialliset rakennukset ovat menneisyyden hiljaisia todistajia. Rakennusarkeologia tutkii rakenteita ja jälkiä, jotka kertovat rakennuksen käytöstä ja historiasta. Työpajassa käännetään katse keskiaikaisen linnan seiniin ja luetaan tiilenpäitä rakennusarkeologin silmälasein.
Työpaja II: Marginaalikuvitukset (ohjaaja Elina Helkala)
Kuvat olivat keskiajalla luksusta, joka kuului kirkkojen seinille ja kalliiden kirjojen kansien väliin. Useita keskiajan käsikirjoituksia koristettiin hupaisilla, erikoisilla ja absurdeilla marginaalikuvituksilla, jotka avaavat erilaisen näkökulman keskiaikaiseen mielenmaisemaan. Työpajassa tulkitaan marginaalikuvituksia ja luodaan omia, keskiaikaistyylisiä kuvia.
Työpaja III: Keskiajan tanssit ja tapakulttuuri (ohjaaja Ilari Aalto)
Tanssilla oli keskiajalla tärkeä asema sekä talonpoikien että ylempien yhteiskuntaluokkien kulttuurissa. Työpajassa harjoitellaan yksinkertaisia keskiaikaisia tansseja ja käydään läpi keskiajan tapakulttuuria.
Työpaja IV: Nahkatyöt (ohjaaja Elina Helkala)
Keskiajalla iso osa esineistä valmistettiin itse, ja loput hankittiin tutuilta ammattikäsityöläisiltä. Työpajassa tutustutaan keskiaikaiseen nahan käsittelyyn ja nahkaesineisiin ja valmistetaan pieni nahkatyö.
Lisäksi päivän aikana voi tutustua keskiajan lääketieteeseen materiaalien avulla.
Keskiviikkona 22.1.2020 Suomenlinna ja aikamatka sisällissotaan
Paikka: Suomenlinna, Pajasali
Ohjelma:
klo 10.15 -10.45 Aamukahvit, palautteet
klo 10.45 – 11.30 Sinun, minun vai meidän – kenelle kulttuuriperintö kuuluu? Ira Vihreälehto, erityisasiantuntija Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
klo 11.30 – 12.00 Suomenlinna oppimiskohteena, Minna Hanhivaara, tietopalvelusuunnittelija, Suomenlinnan hoitokunta
klo 12 – 13 lounas (omakustanteinen)
klo 13 – 15.15 Aikamatkalla, Annina Ylikoski, koordinaattori, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto
Aikamatkan idea ei ole ainoastaa eläytyä menneeseen, vaan käsitellä historian kautta ajankohtaisia ja tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Avainasemassa ovat yksilötason kokemus, historian moniäänisyys sekä osapuolten välinen dialogi. Aikamatkalla-menetelmä sijoittuu genreltään draamaseikkailun ja LARP:n välimaastoon. Menetelmässä hyödynnetään paikallishistoriaa ja kulttuuriperintöä.