Hyppää sisältöön

Koulutus: Kenen äänellä opetat? – Kohti arvovapaata, neutraalia ja tasa-arvoista opetusta

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura sai Opetushallitukselta tukea opettajille suunnattuun transformatiivisen oppimisen koulutukseen. Koulutus alkaa elokuussa 2020 ja jatkuu kevätlukukaudelle 2021. Koulutukseen sisältyy viisi lähiopetuspäivää ja tehtäviä. Koulutus on maksutonta. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Kenen äänellä opetat? Millaisesta arvomaailmasta ammennat opetuksessasi? Tämän koulutuksen tavoitteena on opettajan oman katseen tunnistaminen ja sen kriittinen tarkastelu. Koulutuksen aikana ymmärrät paremmin omaa positiotasi suhteessa valtakulttuuriin ja suomalaiseen/moninaiseen kulttuuriperintöön, sekä vähemmistöihin.
Transformatiivinen oppiminen pyrkii opettajan oman ja tietoisen muutokseen kautta avaamaan hänelle omia arvoasetelmia ja kenties pinttyneitä tapoja, joita tiedostamisen jälkeen voi muuttaa. Koulutuksen on tarkoitus provosoida ja ravistella – mutta hallitusti ja hitaasti. Koulutuksen aikana kysymme kysymyksiä, tiedostaen sen, että kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä löydy vastauksia. Nykykoulu elää kiivaassa muutoksen syklissä, mutta tämän koulutuksen aikana pohdinnoille, hiljaisuudelle ja omalle reflektiolle jätetään runsaasti aikaa ja tilaa.
Pyrimme kuuntelemaan ja keskustelemaan ja välttämään PowerPoint-esitysten virtaa, sekä muita perinteisiä luokkahuoneiden asetelmia. Koulutukseen kuuluu luettavaa kirjallisuutta, katsottavia videonäytteitä/elokuvia ja muuta mahdollista materiaalia. Lisäksi osallistuja tuottaa päiväkirjamaisen työn ajatuksistaan, havainnoistaan ja muutosmatkastaan vuoden aikana.
Bloggaus transformatiivisesta oppimisesta

Lähiopetuspäivät järjestetään Tampereen keskustassa ja vietämme aikaa myös ulkona. Paikkana toimii Teho-osasto –  yhteisöllinen työtila näppärästi Tampere-talon ja yliopiston naapurissa. Paikka tarjoaa monipuoliset tilat työskentelyyn vanhan sairaalan historiallisessa miljöössä, Sairaalankatu 5-7 B1, 33100 Tampere.
Alustavat lähiopetuspäivät:
ma 17.8.2020 Suomalainen kulttuuriperintö – kenen kulttuuriperintöä?
ti 15.9.2020 Queer ja suomalainen koulu
ma 15.2.2021 Vammaisuus suomalaisessa koulussa
ma 29.3.2021 Saamelaiset ja karjalaiset – onko suomalainen koulu kolonialistinen?
4.6. 2021 Keskiössä globaalikasvatus

4.6.2021 Keskiössä globaalikasvatus 

Ohjelma
klo 10 aamukahvit Teho-osastolla
klo 10.30 – 12  Lopputyöt, “slideshow” vallasta ja etuoikeuksista, keskustelua
klo 12 – 13 Lounas, omakustanteinen
klo 13 – 14 Abulea Grillo, purku
klo 14 – 15 Theories of change
klo 15 Loppupiiri

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuralla on usean vuoden kokemus opettajien tukemisesta liittyen kulttuuriperintöön sekä kulttuuriseen identiteettiin ja positioon, sekä niitä koskevien näkökulmien ja pohdintojen sisällyttämisestä opetukseen. Olemme vahvistaneet opettajien kulttuuriperintötietoisuutta ja -osaamista koulutusten ja opetusmateriaalien kautta. Seura on toteuttanut useita kehittämishankkeita, tuottanut opetusmateriaalia, toiminut asiantuntijana ja vaikuttajana muun muassa opetussuunnitelmaprosessissa sekä järjestänyt koulutuksia ja toiminut kouluttajana muiden järjestämissä koulutuksissa.

Ma 17.8.2020 Suomalainen kulttuuriperintö – kenen kulttuuriperintöä?

Ohjelma:
klo 10 Tervetuloa ja aamukahvit, Ira Vihreälehto
klo 11-12  Suomalaisia vai ulkopuolisia? Inkerinsuomalaisten puuttuminen Suomen tarinasta ja nähdyksi tulemisen merkitys. Lea Pakkanen on toimittaja sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologi, joka on työssään käsitellyt sotien ja konfliktien seurauksia yhteiskunnille ja yksilöille.
klo 12 -13 Lounas (omakustanteinen)
klo 13 -14  Kotirintaman vaiettuja tarinoita: neuvostosotavankien jälkeläiset Suomessa, Ira Vihreälehto
klo 14 – 16 Harjoituksia

Ti 15.9.2020 Queer ja suomalainen koulu

Ohjelma:
klo 10 Kotitehtävän purkua ja aamukahvit, Ira Vihreälehto
klo 11-12.30 Näkökulmia feministiseen pedagogiikkaan (queer + crip näkökulmilla), Kaura Raudaskoski ja Jemina Lindholm
klo 12.30 -13.30 Lounas (omakustanteinen)
klo 13.30 -14.30 Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen kokemuksia esiopetuksessa, esikoulun opettaja Maiju Hirviniemi Hennalan päiväkodista Lahdesta.
klo 14.30 -16 Harjoituksia (sään salliessa ulkosalla)
Jemina Inkeri Lindholm on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, kuvataide- ja yhteisöpedagogi sekä tuottaja. Hän käsittelee teoksissaan läheisyyttä, sairautta ja terveyttä sekä yhdessäolon prosesseja, jotka ottavat usein videon, valokuvan tai rakennetun tilanteen muodon. Hän rakastaa yhdessä työskentelyä, koska se on oikealla tavalla tehokasta, radikaalisti turvallista ja mahdollistaa välittömän palautteen vastaanottamisen ja antamisen. Tällä hetkellä Lindholmin päämielenkiinnonkohteena ovat nykytaiteen, sairauden ja crip-teorian risteyskohdat sekä saavutettava yleisötyö. Tällä hetkellä hän työskentelee uuden saavutettavuuteen liittyvän projektin parissa kollegansa ja ystävänsä Jessie Bullivantin kanssa.
Kaura Raudaskoski on helsinkiläinen taidepedagogi, taiteilija ja filosofi. Häntä kiinnostaa taidekasvatuksen yhdistäminen moraalifilosofian, sukupuolentutkimuksen, feminististen käytäntöjen ja posthumanismin kanssa. Raudaskoski käyttää taidetta, keskustelua ja filosofista ajattelua työkaluina kestävämpien tulevaisuuksien luomiseen. Hän käsittelee laajasti eri teemoja, kuten sosiaalista oikeudenmukaisuutta, erilaisia yhdessä olemisen tapoja ja performatiivisuutta, sekä taiteellisessa että pedagogisessa työskentelyssään. Tällä hetkellä hän työskentelee vapaaehtoistyössä Sateenkaarihistorian ystävät ry:n järjestösihteerinä sekä useissa paikallisissa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen keskittyneissä yhteisöissä.
Yhdessä he muodostavat pedagogisen duon, joka on omistettu feministiselle (pois)oppimiselle, pedagogiikalle ja tutkimukselle. Tällä hetkellä heidän työnsä keskittyy teemaopastuksiin ja keskustelutyöpajoihin julkisissa (taide)instituutioissa, joissa pohditaan sukupuoleen, kyvykkyyteen, toimijuuteen ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä queer-, crip- ja posthumanistisista näkökulmista. Lindholm ja Raudaskoski ovat molemmat FAQ-tutkimuskollektiivin jäseniä ja järjestäjät Queer+Crip -teemaopastuksia Suomen valokuvataiteen museossa sekä Arkkitehtuuri ihmisen jälkeen -teemaopastuksia Arkkitehtuurimuseossa. Heidän viimeisin yhteinen julkaisunsa Zine about Feminist Pedagogies: Discussing Intersectionality, Accessibility and Feminist Labour julkaistiin keväällä 2020 osana UrbanApan järjestämää #StopHatredNow -tapahtumaa.

Ma 15.2.2021 Vammaisuus suomalaisessa koulussa (etäkoulutuksena Zoomissa)

Ohjelma:
klo 10-11 Kotitehtävän purkua ja aamukahvit, Ira Vihreälehto
klo 11-12 Vammaisuus ja normikriittisyys, vammaisaktivisti ja radiojuontaja Julianna Brandt
klo 12 -13 Lounas
klo 13 -14 “Ensin olin oppilaana, sitten opettajana – vammaisena suomalaisissa kouluissa” väitöstutkija ja kirjailija Kata Melander
klo 14 -14.30 Purkua, keskustelua
 


Ma 29.3.2021 Saamelaiset ja karjalaiset – onko suomalainen koulu kolonialistinen? Tapaamme Zoomissa!

klo 9-10 Kotitehtävän purkua ja aamukaffet
klo 10-11 Saamelaisen koulupolku ennen ja nyt – kokemuksia eri sukupolvien silmin Ergon Máreha Ánne Elle-Máret, Ellen Pautamo Saamen kielen ja kulttuurin lehtori, FM
klo 11-12 Unohdetun kansan hiljainen taistelu – ketä ovat saamelaiset ja miksi emme opi heistä koulussa mitään? Saamelainen aktivisti ja vaikuttavuustuottaja Emmi Nuorgam
klo 12-13 Lounastauko
klo 13-14 Karjalaisuus suomalaisuuden puristuksessa – koulu assimilaation välineenä, väitöskirjatutkija ja aktivisti Tuomo Kondie
klo 14-15 Purkua pienryhmissä, yhteistä keskustelua