Hyppää sisältöön

Kulttuuriperintökasvatuksen seura aloittaa vuoden 2024 uudella varhaiskasvatuksen Erasmus+ -hankkeella

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on saanut Erasmus+ -rahoituksen uuteen varhaiskasvatukseen suuntautuvaan kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen. Hankkeessa yhdistetään luovuuteen perustuva digitaalinen pedagogiikkaa kulttuuriperintökasvatukseen. Kaksivuotinen Createch -hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. 

Hanke toteutetaan yhdessä sekä vanhojen että uusien hankekumppaneiden kanssa. Aiemmasta Future Narratives -hankkeestamme mukana ovat INTO School Suomesta ja Fundación SM Espanjasta. Uusina partnereina ja Erasmus+ organisaatioina hankkeeseen liittyvät Harp Italiasta ja KulturAll Serbiasta. Hankkeessa on mukana kaksi päiväkotia kustakin osallistujamaasta. Suomessa yhteistyöpäiväkodit sijaitsevat Vaasassa ja Espoossa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuriperintökasvatusta varhaiskasvatuksessa ja vahvistaa lähiympäristöstä ja paikallisesta kulttuuriperinnöstä nousevia teemoja ja oppia niistä monipuolisesti. Hankkeessa syvennämme varhaiskasvattajien osaamista monialaisesta ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta huomioiden erityisesti lasten omaa luovuuden prosessia. Vahvistamme lasten kulttuurisia taitoja, osallisuutta ja rohkaisemme heidän luovaa tuottamistaan. 

Päiväkotien osalta hanke starttaa syksyllä 2024 yhteisellä koulutuksella Italian Fontecchiossa. Lukuvuonna 2024–2025 päiväkodeissa toteutetaan ilmiöpohjainen projekti, jonka aikana lapset tutustuvat lähiympäristöönsä ja siihen liittyviin ilmiöihin menneen, nykyhetken ja tulevaisuuden kautta. Lopuksi lapset tulkitsevat kokemaansa monimediaisen tarinankerronnan kautta ja tuottavat erilaisia audio-visuaalisia ja kirjallisia esityksiä, jotka kootaan yhteen hankkeen 360° verkkonäyttelyyn. Lisäksi hankkeen lopputuotoksina julkaistaan mm. tutkimusartikkeli, CREATECH –opas sekä hyviä käytänteitä.

Monet hankkeen teemoista, tavoitteista ja toimintatavoista nousevat seuran aiemmista Heritage Hubs ja Future Narratives -hankkeista. Näiden keskiössä oli kulttuuriperinnön omakohtainen kokeminen, lasten ja nuorten keskeinen rooli heille merkityksellisen kulttuuriperinnön määrittelyssä sekä mahdollisuus tutkia, tulkita ja jakaa kulttuuriperintöä ja sen eri ilmentymiä. Lapset ja nuoret pääsivät kertomaan oman kulttuuriperintöilmiönsä tarinan: he käsikirjoittivat, kuvasivat ja editoivat videon valitsemastaan ilmiöstä, ja tuottivat siihen musiikkia ja erilaisia äänimaailmoja. Ilmiöiden aiheina olivat muun muassa urheilu, musiikki, ruokakulttuuri, juhlaperinteet ja paikallishistoria.

Createch -hankkeessa jatkamme monien samojen teemojen ja metodien parissa, mutta tuomme mukaan uusia ulottuvuuksia ja lisäsyvyyttä. Tutkimme kulttuuriperintöä lasten mielenkiinnon herättävänä arjen ilmiönä, havainnoimme lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä eri aisteja ja tunteita hyödyntäen, pureudumme entistä syvemmin kulttuuriperinnön eri aikakerrostumiin, ja annamme lapsille mahdollisuuden kertoa oman kulttuuriperintötarinansa hyödyntäen muun muassa draamaa, kirjoitettua tekstiä, ääntä, videoa ja valokuvaa. Koottuna yhteiseen 360° verkkonäyttelyyn, lasten kulttuuriperintötarinat luovat oman virtuaalimaailmansa ja tarjoavat katsojalle ja kuuntelijalle aivan uudenlaisen elämyksen.

Hankepäällikkönä toimii FT ja erityisopettaja Kati Nurmi, joka on johtanut seuran aiempia hankkeita Heritage Hubs (2018-20) ja Future Narratives (2021-23). Heritage Hubs palkittiin kansainvälisellä Europa Nostra -palkinnolla vuonna 2021. Seurasta hankkeessa mukana on erityisasiantuntija Julia Uusoksa, joka on taustaltaan filosofian ja kasvatustieteen maisteri.

Nurmi kertoo odottavansa innokkaasti hankkeen käytännön aktiviteettien ja kehitystyön aloittamista hanketiimin kesken. ”On mukava jatkaa yhteistyötä aiempien erinomaisten partnereidemme kanssa, joiden kanssa yhteistyö toimii mutkattomasti, hyvässä hengessä ja vahvassa synergiassa. Samaan aikaan on erittäin jännittävää ja inspiroivaa saada hanketiimimme mukaan uusia tekijöitä tuomaan raikkaita tuulia ja ajatuksia. Createch on myös seuran ensimmäinen pääasiassa varhaiskasvatukseen suuntautuva hanke, mikä tuo tekemiseen omaa lisäjännitystä.”

Yhteydenotot ja lisätiedot: Kati Nurmi kati.nurmi@kulttuuriperintokasvatus.fi / 0400 937 081

Valokuvat: INTO School