Hyppää sisältöön

Kerhotoiminnan keskus tukemaan historiakerhotoimintaa

Kulttuuriperintökerhotoiminnan keskus tukee uusien historiakerhojen perustamisessa, nykyisten säilyttämisessä sekä tuo historiakerho-ohjaajat yhteisen verkoston äärelle.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen lukuvuodeksi 2022-2023. Avustuksen turvin seura perustaa Kulttuuriperintökerhotoiminnan keskuksen, jonka ensisijaisena tehtävänä on edesauttaa jo olemassa olevien historiakerhojen säilymistä ja uusien historiakerhojen perustamista kuntiin. Lisäksi keskus luo verkoston historiakerho-ohjaajien ja myös muiden kulttuuriperintökerhotoimintaan liittyvien sidosryhmien kesken.

Kerhotoiminnan keskus pyrkii tekemään historiakerhoja tutuksi etenkin niissä kunnissa, joissa Harrastamisen Suomen malli on käytössä. Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen malli, jonka ideana on rahoittaa kuntia järjestämään koululaisilleen mielekkäitä ja maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteydessä. Suomen malli on luonut vahvaa pohjaa harrastustoimijoiden sekä kuntien väliselle aktiivisemmalle yhteistyölle.

Kerhotoiminnan keskus tarjoaa historiakerhopalvelujaan ostopalveluna kuitenkin ihan kaikille kunnille ja tahoille, joissa toiminnasta ollaan kiinnostuneita. Lisäksi kannustamme kuntia perustamaan omia historiakerhojaan. Kuntien oman tuotannon historiakerhoista voikin lukea kokemuksia.

Keskus tulee myös jatkamaan viime lukuvuonna aloittanutta Kerhokokit -virtuaalikokkikerhoa muutaman kerhokerran verran syyslukukautena 2022. Tästä uutisoidaan lisää tuonnempana.

Verkosto historiakerho-ohjaajille

”Historiakerhot ja niiden ohjaajat voisivat keskenään luoda laajemman maakunnan sisäisen tai jopa valtakunnallisen verkoston, jonka sisällä vaihtaa ideoita sekä mahdollisesti kehittää vaikkapa etäyhteyksin toteutettavia yhteisaktiviteetteja”, totesi Sastamalan historiakerho-ohjaaja Essi Miesvirta alkukesästä julkaistussa uutisessa historiakerhoista.

Kerhotoiminnan keskus vastaa hienosti tähän ohjaajan toiveeseen. Uusien ja nykyisten historiakerhojen tukena olemisen lisäksi kerhotoiminnan keskus luo verkoston historiakerhojen parissa työskentelevien kesken. Verkoston ideana on tuoda ohjaajat yhteen niin, että he voivat jakaa ideoitaan kerhosisältöihin, antaa ja saada vertaistukea ja pohtia yhdessä vastauksia esimerkiksi siihen, kuinka historiakerhon kaltaiseen harrastuskonseptiin saadaan lisää osallistujia, tai kuinka lapset ja nuoret osallistetaan kulttuuriperinnön äärelle. Keskus siis viestii, neuvoo, markkinoi, rekrytoi, kouluttaa, tarjoaa vertaistukea, ideoi ja jakaa tietoutta ja osaamistaan sekä kunnille että kerho-ohjaajille ja toimii aktiivisena yhteistyötahona molempiin suuntiin.

Verkosto on matalan kynnyksen kohtaamista. Kerhotoiminnan keskus järjestää muutaman kerran koulutuksia toivottujen aiheiden tiimoilta. Koulutuksiin kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Haluatko perustaa ala- ja/tai yläkoululaisille suunnatun historiakerhon kuntaasi, tai vaikka alueenne museoon? Entä haluatko mukaan Kulttuuriperintökerhotoiminnan keskuksen matalan kynnyksen toimintaan?

Olemme hinnoitelleet historiakerhotoimintamme uudelleen. Kysy siis rohkeasti lisää!

Yhteydenotot: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi