Hyppää sisältöön

Uusi käsikirja opettajille yhdistää kulttuuriperintöä, luovuutta ja digitaalista tarinankerrontaa

Future Narratives -hankkeessa (2021–2023) kehitetty pedagoginen malli perustuu kulttuuriperintöön, tarinankerrontaan ja luoviin digitaalisiin menetelmiin. Mallin pohjalle rakentuva työkirja opettajille tarjoaa tietoa, käytännöllisiä vinkkejä ja tehtäväesimerkkejä liittyen kulttuuriperintöön, digitaalisuuteen ja tarinankerrontaan sekä näitä yhdistävän monialaisen oppimiskokonaisuuden rakentamiseen.

Tutustu Future Narratives käsikirjaan tästä!

Futuren Narratives -malli perustuu transmediaaliseen kulttuuriperintökasvatukseen. Transmediaalisella tarkoitetaan ”poikkimediaalista”, eli työskentelytapaa, jossa hyödynnetään yhden yhden mediaformaatin tai -alustan sijaan useita. Esimerkiksi Future Narratives -hankkeessa oppilaat käyttivät monia digitaalisia työkaluja, kuten iPadia, GarageBandia ja iMovieta. He tekivät tulkintoja itselleen tärkeästä kulttuuriperinnöstä, luoden oman, tarinallisen kulttuuriperintövideonsa, jossa yhdityivät musiikki, äänimaisemat ja visuaaliset elementit. Oppilaiden videoiden lähtökohtana oli jokin kulttuuriperinnön elementti, jolla oli heille erityinen merkitys.

Katso oppilaiden tekemät kulttuuriperintövideot tästä!

Kulttuuriperintö tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia esimerkiksi monialaisen oppimiskokonaisuuden teemaksi niin formaalissa kuin non-formaalissa oppimisessa. Kulttuuriperintökasvatukseen pohjaavat projektit edistävät muun muassa lasten ja nuorten osallisuutta, aktiivista toimijuutta, sekä kulttuurisen osaamisen, luovuuden, kriittisen ajattelun ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Kulttuurienvälisen vuoropuhelun avulla kulttuuriperintökasvatus edistää yhteiskuntarauhaa sekä kulttuurista kestävyyttä.

Hankkeeseen osallistui satoja lapsia ja nuoria Suomesta, Serbiasta ja Espanjasta

Future Narratives -hankkeen transmediaalisen kulttuuriperintökasvatuksen malli kehitettiin ja pilotoitiin seitsemässä koulussa Suomessa, Serbiassa ja Espanjassa lukuvuonna 2021–2022. Kaikkiaan 15 luokkaa ja yhteensä 370 6–14-vuotiasta oppilasta osallistui suoraan hankkeeseen opettajiensa kanssa. Hankkeen kumppanikoulut olivat Postipuun koulu Espoosta ja Nyhkälän koulu Karkkilasta, Espanjasta CRA Entrevalles, IES Manuel Villegas sekä Colegio Hermanos Amorós, ja Serbiasta OŠ Svetislav Golubović Mitraljeta sekä OS Kralj Petar II Karadjordjevic.

Future Narraties video kertoo hankkeesta ja sen tuloksista.

Hankkeessa tuotettiin transmediaalisen kulttuuriperintökasvatuksen mallin ja käsikirjan lisäksi erilaisia valmiita opetus- ja oppimismateriaaleja, suosituksia transmediaalisen kulttuuriperintökasvatuksen edistämiseksi ja tutkimusraportti hankkeen tuloksista.

Tutustu hankkeen tuloksiin tarkemmin tästä.

Future Narratives -hanke rahoitettiin Erasmus+ – KA2 Strategiset kumppanuushankkeet -ohjelmasta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura (koordinaattori), INTO School (Suomi), Urban Development Center (Serbia) ja Fundación SM (Espanja).