Hyppää sisältöön

Uu­si E­ras­mus+ hank­keem­me yh­dis­tää luo­vuut­ta, kult­tuuri­pe­rin­tö­ä ja tek­no­lo­gi­aa

Iloitsemme mahdollisuudesta käynnistää uusi, eurooppalainen kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöhanke! Future Narratives -hankkeen inspiraationa ovat oma hankkeemme Heritage Hubs ja Teoston koordinoima Future Songwriting -hanke. Uudessa hankkeessa ovat mukana loistavat kumppanimme Fundación SM Espanjasta, Urban Development Center Serbiasta ja INTO School Suomesta!
Haimme rahoitusta hankkeelle Erasmus+ ohjelman lokakuun 2020 lisärahoitushaussa. Haun painopisteenä oli Osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla. Kohderyhmänä on yleissivistävä opetus ja yhteistyökumppaneiksi haemme kuutta peruskoulua, kahta kustakin partnerimaasta eli Suomesta, Serbiasta ja Espanjasta.

Mikä Future Narratives ?

Hankkeessa kehitetään ja testataan Euroopan laajuista kulttuuriperintökasvatuksen mallia, joka perustuu tarinallisuuteen ja luovuuden tukemiseen teknologian avulla. Lähtökohtana on sekä lasten ja nuorten oma suhde kulttuuriin että tutustuminen yhteiseen ja jaettuun, moninaiseen kulttuuriperintöön lähellä ja kaukana. Tätä kautta hanke tukee kulttuurien välisen dialogin taitoja sekä kykyä tunnistaa ja erottaa kestäviä käytäntöjä kestämättömistä sekä kykyä luoda uutta kestävää kulttuuria.
Hankkeen työpajoissa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden hyödyntää erilaisia ilmaisutapoja, medioita, teknologiaa ja tarinallisuutta sekä kulttuuriperintöön tutustumisessa että uusien tulkintojen luomisessa.  Hanke tuo kulttuuriperinnön lähemmäksi lapsia ja nuoria kartuttaen heidän kokemuksiaan ja tarjoten uusia oivalluksia ja elämyksiä. Työpajoissa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tehdä uusia tulkintoja kulttuuriperinnöstä sekä luoda musiikkia, äänimaisemia, kuvia, animaatioita ja tarinoita – uutta kulttuuriperintöä. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten ääntä ylisukupolvisessa kulttuuriperintöketjussa sekä tukea heidän kulttuurista osaamista ja osallisuutta, luovuutta, kriittistä ajattelua ja digitaitoja.
Hanke tarjoaa opettajille mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen eurooppalaisten kollegojen kanssa sekä Espanjassa järjestettävässä koulutuksessa että hankkeen aikana järjestettävissä etätapaamisissa. Hankkeessa pilotoitavaa kulttuuriperintökasvatuksen mallia kehitetään yhdessä opettajien kanssa. Hankkeessa syntyy myös koulutus- ja opetusmateriaalia sekä suosituksia kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen.
Malli tukee ja uudistaa kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamista osana yleissivistävää opetusta Euroopassa. Samalla hanke vahvistaa kulttuuriperinnön roolia osana koulutuspolkua sekä sen merkitystä sosiaalisesti ja kulttuurisesti yhdenvertaisen, kestävän sekä demokraattisemman yhteiskunnan ja Euroopan rakentamisessa.
Lähtisikö sinun koulusi tai luokkasi mukaan tarinallistamaan kulttuuriperintöä luovuuden avulla? Tai luomaan uutta kulttuuriperintöä? Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: info (@)kultturiperintokasvatus.fi.

Tyttö kirjoittaa sulkakynällä.

Heritage Hubs


Seuraa meitä / Follow us: #futurenarratives

Uutinen Opetushallituksen sivuilla 9.2.2021: Erasmus -ohjelman koronatukea suomalaisille lahes 5 miljoonaa euroa

What is Future Narratives ?

Future Narratives Erasmus+ project starting in 2021 will develop European model for transmedial cultural heritage education in collaboration with the consortium of four organisations – Association of Cultural Heritage Education in Finland (Coordinator), INTO School from Finland,  Urban Development Center from Serbia, and Fundación SM from Spain and six associate partner schools.
The project aims to strengthen the cultural competence, digital skills, creativity and critical thinking of the pupils. The horizontal priorities of the project include the Social and educational value of Cultural heritage and Innovative practices in a digital era.
For the pupils and teachers
The project organizes pupil-centered and action-based workshop for pupils supporting their creativity. The process starts from introducing pupils to a diverse cultural heritage and environment and finding out what is important and inspiring cultural heritage for them.
In the project, pupils get to know, interpret and shape cultural heritage from many perspectives. They will learn to use and apply various media and digital tools and solutions in order to create new interpretations – musical pieces, images, soundscapes, animations, stories, thus producing also new cultural heritage. The project offers teachers the opportunity for professional development through training process and creating spaces for networking and peer learning events with European colleagues.
Events
The project activities include transnational teacher training event in Spain and various multiplier events for local, national and European level target groups. In the end, the pupils’ creations from all the schools will be published in an online Exhibition.
Outputs
Research activities of the project will ensure that in the end of the project there is a novel educational model, training curriculum, lesson plans and handbook for teachers that are tested in practice. In addition, there will be innovative digital teaching, training and learning materials supporting the virtual implementation of the model. Policy recommendations will also be created.
Outcome
Project is looking for the stronger presence of transmedial cultural heritage education in the toolkit for building of a socially more equal, inclusive society and Europe, fostering democracy and sustainability.
Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills, published in Erasmus+ website (25.8.2020).

Nuoria pukeutuneina valkoisiin ja ruskeisiin kaapuihin raunioilla.

Heritage Hubs


 
Lapsi soittaa syntetisaattoria

Future Songwriting


 

Future Songwriting