Hyppää sisältöön

Urppaby – kaupunkiympäristön vaikuttamiskanava Seppo-peliympäristössä

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoimassa Kaikkien kaupunki! Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja -hankkeessa olemme toteuttaneet yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa ympäristön suunnitteluun liittyvän digitaalisen vaikuttamiskanavan ”Urppabyn”.
Vaikuttamiskanavan tavoitteena on tarjota erityisesti toisen asteen opiskelijoille ketterän tavan ottaa kantaa ja vaikuttaa lähiympäristön suunnitteluun. Vaikuttamiskanava toimii Seppo-mobiilipeliympäristössä ja se on testattu etäyhteyden välityksellä kahdessa ammatillisessa oppilaitoksessa Keski-Suomessa.
Kuvitteellinen Urppabyn kaupunki
Vaikuttamiskanava sijoittuu kuvitteelliseen Urppabyn kaupunkiin, jossa on viisi erilaista kehittämiskohdetta: puisto, tori, nuorisokeskus, rakennushanke ja liikuntakeskus. Vaikuttamiskanavan tavoitteena on kerätä kysymysten avulla nuorten ajatuksia ja ideoita siihen, millaisia toiveita heillä on kyseisten kohteiden kehittämiseen. Kaikki kehittämiskohteet perustuvat todellisiin tapauksiin ja kohteisiin, joihin kyselyn vastauksia voidaan myös hyödyntää.
Opiskelijat antoivat kokeilusta monipuolista palautetta. Opiskelijat huomauttivat muun muassa, että kyseessä ei ole ”peli”, vaan kysely. Toisaalta Urppaby sai aikaan myös varovaista innostusta, kuten eräs opiskelija asian tarkasti muotoili: ”Ideana hyvä ja erilainen. En ole ennen nähnyt tälläistä tapaa kerätä nuorten mielipiteitä. Peliä voisi lyhentää hieman, mutta oli ihan mukavaa tehdä.” Opettajilta saatu palaute osoittaa vuorovaikutuksellisten menetelmien tarpeen kouluympäristössä. ”Minusta on tärkeää ottaa nuorten mielipide huomioon ja saada nuorten ääni kuuluviin! Mitä lähemmäs nuorta mahdollisuus vaikuttaa tulee, sitä todennäköisemmin hän siihen tarttuu”, tiivistää kokeiluun osallistunut äidinkielen opettaja.
Aineistot löytyvät Kulttuurinvuosikellosta
Kaikkien kaupunki! -hankkeessa testattu vaikuttamiskanava on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa Seppo-pelin käyttäjille. Kysely löytyy Seppo-pelikirjastosta nimellä “Urppaby – pelillistetty vaikuttamiskanava ympäristönsuunnitteluun”. Pelialustassa valmiina olevat kohteet ja niiden kysymykset on mahdollista nimetä ja muokata uudelleen. Tehtäviin voi vastata tekstillä, kuvalla ja videoilla. Karttamateriaalit ja valmiit kysymykset ovat ladattavissa osoitteessa: http://kulttuurinvuosikello.fi/urppaby/
Lisätietoa:
Jaakko Tuominen
Projektipäällikkö, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.
jaakko.tuominen(at)kulttuuriperintokasvatus.fi
Kaisa Ristimella
Vuorovaikutussuunnittelija, Jyväskylän kaupunki, Viestintä ja osallisuus, Liikenne- ja viheralueet
kaisa.ristimella(at)jyvaskyla.fi
Tanja Räty
Erikoissuunnittelija, Jyväskylän kaupunki, sivistyksen toimiala
tanja.raty(at)jyvaskyla.fi