Hyppää sisältöön

Seura jatkaa aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmässä kaudella 2022-2026

Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä toimielin, joka tukee Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoa Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän toimikaudelle 2022-2026. Asiantuntijaryhmä tukee Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Asiantuntijaryhmä mm. kehittää keinoja aineettoman kulttuuriperinnön eri muotojen moninaisuuden tunnistamiseen ja niiden tallentamiseen, edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen hyviä käytäntöjä sekä arvioi yleissopimuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Suomen Kultturiperintökasvatuksen seurassa iloitsemme mahdollisuudesta jatkaa asiantuntijaryhmässä ja vahvistaa aineettoman kulttuuriperinnön osuutta erityisesti opetuksen ja koulutuksen parissa. Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen kulttuuriperinnön määrittelyssä, päivittämisessä ja siirtämisessä yhä seuraaville sukupolville on toimintamme tavoitteena tässäkin ryhmässä.

Asiantuntijaryhmän jäsenet toimikaudella 2022-2026

Pauliina Latvala-Harvilahti, dosentti, Itä-Suomen yliopisto (puheenjohtaja)
Staffan Beijar, tutkija, Ahvenanmaan museo
Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus
Antti Huntus, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus
Tiina Merisalo, pääjohtaja, Museovirasto
Kati Mikkola, viestintäjohtaja, Suomalaisen kirjallisuuden seura
Anne Nuorgam, hallituksen jäsen, Saamelaiskäräjät
Johan Pyy, yksikön päällikkö, Svenska litteratursällskapet i Finland
Matti Räsänen, kielipolitiikan koordinaattori, Kotimaisten kielten keskus
Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Ira Vihreälehto, erityisasiantuntija, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura
Annina Ylikoski, koordinaattori, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK / Lastenkulttuurikeskusten liitto

Pysyvät asiantuntijat 
Pirjo Hamari, kehittämisjohtaja, Museovirasto
Matti Hakamäki, johtaja, Kansanmusiikki-instituutti, Kansanmusiikin ja kansantanssin rinki
Sirpa Huttunen, toiminnanjohtaja Kalevalaisten naisten liitto, Suullinen rinki
Kikka Jelisejeff, kehittämispäällikkö, Taitoliitto, Käsityörinki
Reetta Karhunkorva, vastaava metsäkulttuuriasiantuntija, Lusto – Suomen Metsämuseo, Luontorinki

Asiantuntijasihteerit
Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto 
Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkuperäinen tiedote Aineettoman kulttuuriperinnön sivustolla