Hyppää sisältöön

Nuorten vaikuttamisvideot ottavat kantaa muun muassa mielenterveyteen ja hoito-alan työoloihin

Policing the Policies: Grass-root advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive municipal youth policies -hankkeessa 2022–2024 tarkastellaan paikallista nuorisopolitiikka ja sen käytännön toteutumista yhdessä nuorten, nuorisotoimen, nuorisojärjestöjen ja paikallishallinnon päättäjien kanssa. Hankkeessa tuetaan nuorten aktiivista osallistumista ja osallisuutta nuorisopolitiikassa, innostetaan heitä mukaan toimintaan ja vahvistetaan nuorten ääntä paikallisesti.  

Osana Policing the Policies -hanketta Kulttuuriperintökasvatuksen seuran järjesti lokakuussa koulutuksen, johon osallistui yli 20 nuorta Lopelta ja Riihimäeltä. Koulutuksessa osallistujat toteuttivat vaikuttamisvideoita, joissa he nostivat esiin nuorille merkityksellisiä asioita. Hyrian Riihimäen koulutuskeskuksella 31.10–2.11.2022 järjestetyssä koulutuksen yhtenä tavoitteena oli lisätä paikallista vuorovaikutusta nuorten ja heidän parissaan toimivien organisaatioiden, järjestöjen ja toimijoiden välillä.

Policing the Policies -hankkeessa edistetään nuorten yhteiskunnallista osallisuutta paikallisesti.

Vaikuttamista videon keinoin

Koulutuksen aluksi nuoret osallistujat kuulivat eri tavoista vaikuttaa muun muassa Riihimäen kaupunginvaltuuston Tiina Mämmelältä, Ohjaamon vaikuttajaklubin Miika Peltoselta, Riihimäen nuorisotoimen Heikki Leväniemeltä, Lopen nuorisotoimen Aliisa Ketoselta sekä Lopen 4H-yhdistykseltä. Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Miia Nahkuri puhui omasta tiestään vaikuttajaksi. Lisäksi kansanedustajat Aino-Kaisa Pekonen ja Timo Heinonen kertoivat nuorille kansanedustajan työstä. Kansanedustajien kanssa nuoret keskustelivat erilaisista teemoista, kuten sosiaaliturvasta, puolustuksesta, kansanedustajan työnkuvasta ja eduskunnan työtavoista.

Kansanedustajat Timo Heinonen ja Aino-Kaisa Pekonen keskustelivat nuorten kanssa työstä eduskunnassa.

Kulttuuriperintökasvatuksen seura piti nuorille työpajan, jossa pohdittiin omaa vaikuttajuutta sekä niitä teemoja, joihin haluaa yhteiskunnallista muutosta. Nuoria puhuttelivat teemat laajalla skaalalla: He toivoivat mm. lisää koirapuistoja lähiympäristöön, lisää toimia seksuaalisen häirinnän poistamiseen, parempia mielenterveyspalveluita sekä nelipäiväistä työviikkoa.

Pienryhmissä nuoret päättivät yhdessä yhteiskunnallisesti merkittävät teeman ja ongelmakohdan, johon he halusivat ottaa kantaa. INTO Schoolin työpajoissa nuoret oppivat videon käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia. He oppivat tekemään vaikuttavaa musiikkia videoidensa taustalle. Nuoret toteuttivat videon kuvakäsikirjoituksen ja valitsivat itselleen sopivia audio-visuaalisia vaikuttamisen keinoja, kuten tunteisiin vetoavaa kuvastoa ja äänimaailmaa, asiantuntijahaastatteluita, huumoria tai painavia faktoja.

INTO Schoolin työpajoissa nuoret muun muassa haastattelivat asiantuntijoita vaikuttamisvideoitaan varten.

Yhteensä ryhmissä tehtiin kahdeksan erilaista videota, joiden teemat olivat:

  • Penkkejä tarvitaan Hyvinkään juna-asemalla
  • Rikollisten rangaistuksia tulee koventaa, etenkin vakavissa rikoksissa
  • Sote-uudistu on kannatettava asia, joka tuo ratkaisuja myön mm. nuorten mielenterveyshaasteiden ratkaisuun
  • Peltosaareen karuselli (tai muuta viihtyvyyttä lisäävää)
  • Roskaamisen vähentäminen
  • Hoitajien ja hoiva-alan työntekijöiden työolot
  • Nuorten mielenterveys
  • Koronan vaikutuksen erityisesti nuorten liikkumiseen sekä nelipäiväinen työviikko jaksamisen tukena
  • Aistiyliherkän nuoren todellisuus (tätä videota ei tekijän pyynnöstä julkaista)

Katso nuorten toteuttamat videot Kulttuuriperintökasvatuksen seuran YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4kOfQj6VKSSiW2K7oBcaXVi140CfLCHt

Koulutuksen loppuhuipentumana järjestettiin vaikuttamisvideoiden ensi-ilta, jossa nuorten videot esiteltiin yleisölle. Paikalla oli osallistuneiden nuorten lisäksi heidän vanhempiaan, ystäviään, opettajiaan sekä järjestöjen henkilökuntaa ja paikallispoliitikkoja mm. Riihimäen kunnanvaltuustosta. Videoiden katsomisen jälkeen virisi keskustelua poliitikkojen ja nuorten välillä. Erityisenä teemana nousi nuorten mielenterveys ja siihen liittyvät laajat haasteet.

Kansainvälinen koulutus Serbian Novi Sadissa toi yhteen nuoria ja nuorisotyön ammattilaisia

Policing the Policies -hanke on eurooppalainen yhteistyöhanke, jota rahoittaa Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma. Hanketta johtaa serbialainen People’s Parliament -järjestö ja partnereina ovat Suomesta Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Saksasta CRISP (Crisis Simulation for Peace) ja Puolasta Fundacja Pole Dialogu.

Neljä Riihimäen koulutukseen osallistunutta nuorta valittiin mukaan kansainväliseen “Policing the (youth) policies in Europe” -koulutukseen Serbiassa 25.–28.11.2022. Mukaan lähti lisäksi Lopen nuorisotoimen Aliisa Ketonen sekä Kulttuuriperintökasvatuksen seuran projektipäällikkö ja Hyrian erityisopettaja Kati Nurmi. Koulutus perustui osaltaan kansallisten työpajojen oppimistuloksiin ja tarjosi mahdollisuuden rakentaa rajat ylittäviä kumppanuuksia nuorten ja nuorisotyöntekijöiden välillä.

Novi Sadin koulutuksessa keskusteltiin suomalaisten, puolalaisten, serbialaisten ja saksalaisten kesken nuorten äänen vahvistamisesta paikallisesti. Koulutuksen ensimmäisenä päivänä keskityttiin jakamaan kansallisten koulutusten tuloksia ja havaintoja. Suomalaiset nuoret esittelivät tekemiään vaikuttamisvideoita.

Toisena päivänä etsittiin yhteistä näkemystä siitä, mihin asioihin paikallisen nuorisopolitiikan tulisi keskittyä, ja mitkä ovat nuorten maailmassa ajankohtaisia teemoja. Yhteisiä jaettuja teemoja olivat muun muassa nuorten mielenterveyden kysymykset ja seksuaalikasvatus. Kolmantena päivänä koulutuksen osallistujat suunnittelivat tulevaisuutta: Miten nousseisiin haasteisiin tulisi vastata ja reagoida? Koulutukseen liittyi myös muun muassa vierailu Novi Sadin Culture District’lle, jossa on vahvaa katutaidekulttuuria. Novi Sad on yksi vuoden 2022 Euroopan kulttuuripääkaupungeista.