Hyppää sisältöön

Osallistumiskutsu “Mun tulevaisuuteni muisto” -juhlakampanjaan, joka kokoaa nuorten ajatuksia, kokemuksia ja kertomuksia

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on tullut 16 vuoden ikään. Juhlavuotta kunnioitetaan kampanjalla, joka on suunnattu seuran kanssa samanikäisille, 15-17 -vuotiaille nuorille.

“Mun tulevaisuuteni muisto” -kampanja toteutetaan Instagramissa ja sen ideana on kerätä nuorten ajatuksia, kokemuksia ja kertomuksia tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Mikä nuoria huolestuttaa ja mikä antaa toivoa? Mitä he haluavat muistaa tästä ajasta ja elämänvaiheesta?

Kampanja sopii sisällöksi eri oppiaineiden tunneille, monialaisille viikoille, verkkokursseille tai esimerkiksi Taide ja luova ilmaisu -kokonaisuuteen.

Kampanja on osa Euroopan nuorison teemavuotta.
Vuonna 2022 vietetään Euroopan nuorison teemavuotta, jolla tunnustetaan Euroopan nuorison merkitys paremman – vihreämmän, osallistavamman ja digitaalisemman – tulevaisuuden luomisessa. Vuoden aikana tarjotaan lukuisia mahdollisuuksia oppia, jakaa näkemyksiä, tavata ihmisiä ja osallistua toimintaan eri puolilla Eurooppaa.

Viestiä saa levittää!

Nyt kutsummekin kuulolle kaikki opettajat, kasvattajat, ohjaajat ja aikuiset, jotka tuntevat nuoria ja nuorten kanssa toimivia. Olkaa linkkinä ja nuortenne innoittajina ja osallistukaa mukaan “Mun tulevaisuuteni muisto” -kampanjaan. Nuorten tulevaisuuden muistot muodostuvat nyt.
Tässä siis sisältöä kulttuuriperintökasvatukseen. Ohjeet ovat helpot.

“Mun tulevaisuuteni muisto” -kampanjaan osallistuakseen nuoret voivat esimerkiksi valokuvata, kirjoittaa, säveltää, piirtää, maalata, videoida tai äänittää tulevaisuuden muistonsa. Lopputuotos julkaistaan Instagramissa, joten sen tulisi olla kuva tai video saatetekstin kera. Myös tekoprosessi voi olla lopputuotos, esimerkiksi sävellysprosessista voi ottaa valokuvan.

Voit päättää itse ja yhdessä nuorten kanssa, miten hyödynnät teemaa tunneillasi. Se voi olla vapaamuotoista työskentelyä lisätehtävänä tai opintopisteitä kerryttävä, arvioitava kokonaisuus esimerkiksi osana verkkokurssin toteutusta.

Tilaa sähköinen kampanjaflyer, jota voi hyödyntää nuorille kampanjaa esiteltäessä: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi

Oppilaat voivat työskennellä teeman parissa alkusyksyn aikana alustaan (Instagramiin) sopivin työtavoin (teksti + kuva / video).

Kampanjaan voi virittäytyä eri teemoin

”Mun tulevaisuuteni muisto” -teemaan voi virittäytyä, vaikka teemakuvan ajatuskuplien kautta:

  • vapaa-aika: mitä vapaa-aika sinulle merkitsee? Mitä teet mielelläsi vapaa-ajallasi? Mitä ehkä muistat tämän hetken vapaa-ajastasi tulevaisuudessa?
  • mielipiteet: pohditko yhteiskunnallisia asioita? Oletko kiinnostunut mielipiteiden vaihdosta, ehkä väittelystä? Oletkohan jostain samaa mieltä vielä tulevaisuudessakin?
  • tunteet: mitä tunteita käyt läpi tai mitä tunteita nykyisyys sinussa herättää? Entä tulevaisuus? Odotatko jotain asiaa innolla? Jännittääkö jokin?
  • arvot: mitkä arvot ovat sinulle nyt merkityksellisiä? Kannatko niitä mukanasi vielä tulevaisuudessakin?
  • tyyli: onko sinulla jokin tietty elämäntyyli tai pukeutumistyyli tai pidätkö jostain tietynlaisesta sisustuksesta tai tietyistä väreistä ?
  • valinnat: millaisia valintoja olet tehnyt esimerkiksi opiskeluissasi tai elämässäsi muuten? Mitä ajattelet niistä nyt? Vaikuttavatko ne jotenkin tulevaisuuteesi?
  • unelmat: mistä sinä unelmoit? Oletko pohtinut, miten voisit saavuttaa unelmasi?

Tulevaisuuden muistot voivat kuitenkin liittyä ihan mihin tahansa muuhunkin teemaan.

Mihin tuotokset lähetetään?

Materiaali lähetetään info@kulttuuriperintokasvatus.fi -osoitteeseen tai WhatsAppilla numeroon 050 351 3213. Materiaalin voi lähettää heti sen valmistuttua, mutta viimeistään 31.10.2022 mennessä. Materiaali julkaistaan kampanjan Instagram -kanavalla ja sitä tullaan käyttämään seuran viestinnässä ja vaikuttamistyössä juhlavuonna ja myös myöhemmin.

Osallistuneiden nuorten kesken arvotaan kaksi 50€ arvoista lahjakorttia kirjakauppaan, tai elokuviin!

Ota seurantaan muntulevaisuutenimuisto -tili Instagramissa:
https://www.instagram.com/muntulevaisuutenimuisto/

Lue lisää Euroopan nuorison teemavuodesta:
www.oph.fi/fi/euroopan-nuorison-teemavuosi
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fi

@kulttuuriperintokasvatus @euroopan_nuorison_teemavuosi
#MunTulevaisuuteniMuisto #Kulttuuriperintö #EuropeanYearOfYouth #EYY2022

Tietosuojaseloste: https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/12/Tietosuojaseloste_Kulttuuriperinto%CC%88kasvatuksen-seura_9.12.2021.pdf

Lisätietoa: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi