Hyppää sisältöön

Kurssisihteeri HSM-toimijoille -hanke tarjoaa apua Harrastamisen Suomen mallin harrastustoimijoille

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen Harrastamisen Suomen malliin (HSM) liittyvään kehittämishankkeeseen. Rahoituksella seura perustaa lukuvuodeksi 2023-2024 harrastuksen järjestäjille tukipisteen, josta he saavat apua HSM:n eri vaiheisiin.

Maksutonta tukea kurssisihteeriltä

Kurssisihteeri HSM-toimijoille -hankkeessa tarjoamme pienemmille harrastuksen järjestäjille maksutonta käytännön apua ja vertaistukea Harrastamisen Suomen mallin kiemuroihin ja kuntien kanssa toimimiseen. HSM-Kurssisihteeri on yhteinen ja yleinen tukipiste, joka auttaa pieniä HSM-mallin toimijoita kerhojen käynnistämiseen ja pyörittämiseen liittyvässä hallinnossa. Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta Harrastamisen Suomen mallin parissa toimimisesta pienen harrastustoimijan näkökulmasta.

Tukipiste voi esimerkiksi kartoittaa harrastustoimijan toimialueelta ne kunnat ja koulut, joissa hänen tarjoamastaan harrastuksesta oltaisiin kiinnostuneita, tehdä kuntien suuntaan tapahtuvaa markkinointia, auttaa ohjaajan etsinnässä ja kuntien kanssa tehtävissä sopimuksissa sekä tukea harrastusaikataulujen suunnittelussa sekä erilaisessa hallinnollisessa työssä.

Kurssisihteeri-toiminta on harrastustoimijoille maksuton palvelu. Toimijat itse vastaavat ohjaajien rekrytoinnista sekä kerhojen sisällöstä ja laadusta. Tapa, jolla kurssisihteeri kutakin toimijaa palvelee, on räätälöitävissä harrastustoimijan kannalta parhaimmalla tavalla.

Matalan kynnyksen avun sekä verkostomaisen työotteen myötä tukipiste madaltaa myös uusien harrastustoimijoiden kynnystä lähteä tarjoamaan harrastustaan kunnille. Tavoitteenamme on lisätä pienten toimijoiden mahdollisuuksia tarjota harrastuksia kunnille etenkin tähdäten lukuvuoteen 2024–2025, jolle kunnat valitsevat harrastuksenjärjestäjät kevään 2024 aikana. Tavoitteena on monipuolistaa harrastusten kirjoa palvelemaan Harrastamisen Suomen mallia. Samalla teemme myös laajemmin havaintoja siitä, mitkä ovat haasteellisimpia vaiheita Harrastamisen Suomen mallissa pienen harrastustoimijan kannalta.

Lisäksi tukipiste aikoo kartoittaa erilaisten harrastusyhdistelmien toteuttamismahdollisuuksia. Harrastamisen Suomen mallin kautta harrastaneiden koululaisten parista on kuulunut viestiä siitä, että nk. monilajikerhot voisivat kiinnostaa, sillä niissä pääsisi kokeilemaan erilaisia harrastuksia.

HSM Kurssisihteeri -hankkeen taustaa

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on ollut mukana Harrastamisen Suomen mallissa syksystä 2021 lähtien ja tarjonnut omaa Historiakerhotoimintaansa sellaisille kunnille, joissa koululaiskyselyiden perusteella lapset ja nuoret ovat olleet kiinnostuneita historian harrastamisesta. Seuran näkökulmasta kokemukset Suomen mallista eivät ole olleet mutkattomat – pienellä harrastustoimijalla saattaa olla hankaluuksia pärjätä isompien organisaatioiden rinnalla.

Meiltä ja kaltaisiltamme pieniltä järjestöiltä on puuttunut resurssit ja infrastruktuuri kerhojen käynnistämiseen ja järjestelyyn liittyviin toimiin: Tarvitsemme kurssi- tai järjestösihteerin, eli tahon, joka keskittyy täysin harrastuksen organisoinnin sopimusteknisiin, viestinnällisiin ja markkinointiin liittyviin tehtäviin.

Tule mukaan ja/tai vinkkaa tukipisteestä tuntemallesi harrastustoimijalle

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli tarvitset apua Harrastamisen Suomen mallin parissa ja Kurssisihteeri-tukipisteemme tarjoamissa toiminnoissa. Mukaan tuleminen ei velvoita eikä sido mihinkään – päinvastoin, olemme olemassa siksi, että toimijat saisivat työkuormaansa keveämmäksi.

Ota yhteys koordinaattoriin ja kysy lisätietoja:

tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi