Hyppää sisältöön

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Uusia materiaaleja katsomusaineiden opettajille!

Opetushallitus on julkaissut verkkosivuillaan kaksi opetussuunnitelmien toimeenpanoa tukevaa materiaalikokonaisuutta: Toisen teemana on Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissaja toisen teemana on Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa. Materiaalit palvelevat sekä perusopetusta että lukiota. Kulttuuriperintökasvatusta käsittelevä kokonaisuus on tehty yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Tekstit on kirjoittanut kulttuuriperintökasvatuksen erityisasiantuntija Ira Vihreälehto.

Löydät materiaalit näiden linkkien takaa:

https://www.oph.fi/fi/kieli-katsomus-ja-kulttuuritietoisuus-katsomusaineissa

https://www.oph.fi/fi/kulttuuriperintokasvatus-katsomusaineissa

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa -materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät katsomusaineiden opetukseen. Materiaali tarjoaa myös kuvauksia työtavoista, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa -materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta. Aineisto sisältää runsaasti linkkejä materiaaleihin, joita voi hyödyntää alakoulun, yläkoulun ja lukion katsomusaineiden opetuksessa. Kulttuuriperintökasvatus tukee sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista vahvistamalla kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä auttamalla lapsia ja nuoria rakentamaan kulttuuri-identiteettiään.

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuutta koskeva materiaalikokonaisuus on laadittu opettajista ja tutkijoista koostuvassa työryhmässä, johon on kuulunut Kristiina Holm ja Niina Putkonen (kielitietoisuus), Eelis Mikkola ja Vesa Åhs (katsomustietoisuus) sekä Mika Perälä ja Daniel Weintraub (kulttuuritietoisuus). Kuvitukset on tehnyt Hanna Ruusulampi.

Opetushallituksesta molemmissa työryhmissä ovat olleet mukana opetusneuvokset Kati Mikkola ja Satu Honkala, projektityöntekijä Anjuli Korhonen sekä korkeakouluharjoittelija Tomas Härmä.

Sivut on suunnattu erityisesti uskontoa ja elämänkatsomustietoa opettaville, mutta niistä löytyy hyödyllistä tietoa myös muille kasvatuksen ammattilaisille.