Hyppää sisältöön

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kuntavaalitavoitteet 2021

Sastalaman historiakerholaisia kulttuuritalo Jaatsilla.

Sastamalan historiakerholaisia kulttuuritalo Jaatsilla.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura kampanjoi vuoden 2021 kuntavaaleissa kulttuuriperintökasvatuksen vahvistumisen puolesta kunnissa. Kulttuuriperintökasvatuksella lisätään lasten ja nuorten kulttuurista osaamista, osallisuutta ja oikeuksia.

Kuntavaalitavoitteemme 2021 ovat:

Historiakerho joka kuntaan

Kulttuurikasvatussuunnitelma: Kulttuurista osaamista lapsille asuinpaikasta riippumatta

Tavoitteena on kulttuuriperintökasvatuksen toteutuminen tasa-arvoisesti koko Suomessa. Kannustamme kuntia laatimaan kulttuurikasvatussuunnitelman sekä käynnistämään historiakerhotoiminnan.
 
Historiakerho joka kuntaan!
Historiakerhot monipuolistavat kunnan lapsille ja nuorille tarjottavaa Suomen mallin mukaista maksutonta ja mielekästä harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Tulokset vuonna 2016 käynnistämästämme historiakerhotoiminnasta ovat olleet vakuuttavia: ne ovat muun muassa tavoittaneet yläasteikäisiä poikia ja nuoria, joilla ei ole muita harrastuksia sekä edistäneet museoiden ja koulujen välistä yhteistyötä.
Historiakerhoharrastus on edullista järjestää. Kulttuuriin ja taiteeseen panostaminen on kustannustehokasta –  taiteella, taiteellisella toiminnalla ja kulttuurin harrastamisella on todettuja merkittäviä hyvinvointivaikutuksia.
Tamperelainen opettaja ja kerhonohjaaja Lauri Hietala kertoo kerhotoiminnasta valmistavan luokan oppilaiden kanssa:
”Näen suuren mahdollisuuden vasta Suomeen tulleiden kerhotoiminnassa. Nuori on tullut sotaa pakoon täysin vieraaseen ympäristöön. Hänellä ei ole mitään muuta kontaktia Suomeen ja suomalaisiin kuin sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä tai opettaja. Elämä koostuu aluksi vain koulusta ja kodista. Mikä olisikaan parempi tapa käyttää vapaa-aikaa ja oppia asuinpaikastaan kuin osallistua kerhoon ja tutustua kotipaikkansa historiaan!
Historiakerhotoiminta on ainoa laatuaan, sillä se on yksi harvoista kulttuuriperinnölle perustuvasta harrastustoiminnasta Suomessa. Kerhossa lapset ja nuoret pääsevät itse suunnittelemaan kerhotoiminnan sisällön, mikä vahvistaa osallisuutta. Historiakerhotoiminta on tukenut erilaisen historiaosaamisen tunnistamista nuoressa koulun yhteydessä tapahtuvissa, opettajien vetämissä kerhoissa.
Kulttuurikasvatussuunnitelma - Kulttuurista osaamista lapsille asuinpaikasta riippumatta -
Kulttuurikasvatussuunnitelmat mahdollistavat tasa-arvoisen, tavoitteellisen ja pitkäjänteisen taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamisen ja kehittämisen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kulttuurikasvatussuunnitelmia ei vielä ole kaikissa kunnissa, mikä muodostaa yhdenvertaisuusongelman lasten ja nuorten välille.
Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee opettajien työtä tekemällä kulttuurikasvatuksesta ennakoitavaa sekä vakiinnuttamalla kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee lasten ja nuorten mahdollisuutta kokea ja tehdä taidetta ja luoda uutta kulttuuria. Se myös lisää osallisuutta lähiympäristöön, luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, itseilmaisua ja hyvinvointia.
Kunnalle suunnitelma mahdollistaa oman alueen kulttuuristen erityispiirteiden esiintuomisen. Kulttuurikasvatussuunnitelma kasvattaa tulevaisuuden kulttuuri- ja taideyleisöä, tekijöitä ja päättäjiä, minkä lisäksi se myös työllistää alan ammattilaisia.
Olemme mukana myös Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n kuntavaaliohjelmassa, jonka keskeisissä teemoissa todetaan:
”Kulttuuri vahvistaa kunnan taloutta.”
”Kulttuuri edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä.”
”Kulttuuri luo pito- ja lumovoimaa alueelle.”
KULTA ry:n kuntavaaliohjelma
 
Lisätietoa:

Hanna Lämsä
toiminnanjohtaja, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.
puh. 040 120 0818
hanna.lamsa(@)kulttuuriperintokasvatus.fi
Kysy lisää historiakerhotoiminnasta:
Tuuli Laakso, historiakerhokoordinaattori
puh. 050 351 3213
tuuli.laakso(@)kulttuuriperintokasvatus.fi
 
Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6.
Ennakkoäänestys ulkomailla 2.-5.6.