Hyppää sisältöön

Kohti tasavertaista kanssakäymistä

Ihmisiä eivät järkytä asiat vaan heidän uskomuksensa niistä, oli muinaisen filosofin Epiktetoksen periaate. Hän vaati kieltäymystä elämän houkutuksista sekä rohkeutta ja avomielisyyttä vapaasti ja julkisesti puhua sitä, minkä tunsi olevan oikein. Varsinkin jälkimmäinen osa hänen vaatimuksistaan tuntuu varsin ajankohtaiselta meistä eurooppalaisista. Jokainen haluaa sanoa sanasensa. Tässä tulvassa oikeaa ja väärä ei helposti erotu toisistaan. Onko rauhan tie kuljettu, kun saamme lukea lehdistä, että osa ranskalaisista oppilaista tuntee suurempaa läheisyyttä terroristeihin kuin poliitikkojen ylläpitämään ”eletään kaikki yhdessä” puheisiin. Mitä terrorismi lapsille ja nuorille edustaa? Tuntuuko terroristien teot todella oikeutetuilta vai näyttäytyvätkö he vain jännittävinä sankareina?

Kouluilla on kaikkialla suuri yhteiskuntarauhaa rakentava tehtävä. Sivistyksen pitää olla yhä pyrkimistä ihmishengen hyvien puolien huomioimiseen ja herättämiseen. Nyt on tarvetta terveen itsetunnon rakentamiselle. Tarvitaan vahvaa tunnetta siitä, kuka olen ja mihin kuulun. Omien juurien tunnistaminen auttaa ihmistä hyväksymään myös muita kulttuureja ja monenlaisia ihmisiä.

Kulttuuri-identiteetin tiedostaminen vahvistaa henkilökohtaista rohkeutta ja valmiutta vaikuttaa ja osallistua demokraattiseen toimintaan. On syytä opetella ilmaisemaan omia yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä mielipiteitä, loukkaamatta syvästi toisen arvoja. Näkemyksemme rauhan tiestä on perustunut siihen, ettemme tuomitse muita enempää kuin itseämme. Tärkeää on toisen näkökulman huomioiminen. On tunnettua, että asettumalla toisen asemaan solidaarisuus ja toisten auttaminen lisääntyvät. Näin myös keskustelukulttuuri voi kehittyä. Tasaveroisesti keskusteluun osallistuva saa tunteen paikastaan maailmassa. Hyväksytyksi tulemisen tunne koulumaailmassa todennäköisesti veisi pohjan nuorten tarpeelta hankkia hyväksyntää myöhemmin äärimmäisillä keinoilla. Hyväksyntää voi osoittaa aivan arkisesti toimimalla yhdessä.

Charlie Hebdon entisen päätoimittajan Philippe Valin sanoin: ”Yhdessä nauraminen on veljeyden ase”. Meillä kaikilla olisikin syytä nauraa yhdessä yhteisille asioille, ei keskustelukumppanille tai vieraaksi koetuille mielipiteille.

Heljä Järnefelt

Kirjoittaja on seuran hallituksen puheenjohtaja.