Hyppää sisältöön

Kalevalalle haetaan Euroopan kulttuuriperintötunnusta

Euroopan kulttuuriperintötunnus on Euroopan komission myöntämä tunnustus, jonka tavoitteena on jakaa tietoa Euroopan historiasta, arvoista ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Tunnuksen saaneita kohteita kehitetään pedagogisella hankkeella. 

Euroopan kulttuuriperintötunnuksia (European Heritage Label) on jaettu vuodesta 2014. Tunnuksia ovat saaneet esimerkiksi museot, muistomerkit tai arkistot. Suomen ensimmäinen kulttuuriperintötunnus myönnettiin Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampukselle ja tasa-arvoiselle koulutukselle vuonna 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö on Museoviraston esityksestä valinnut Kalevalan Suomen seuraavaksi kulttuuriperintötunnuksen hakijaksi. Hakemus lähetetään alkuvuodesta 2023.   

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on mukana valmistelemassa Kalevalaseuran koordinoimaa hakua. Hakemusta on laatimassa myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seura sekä Kalevalaisten Naisten Liitto sekä joukko Kalevalaan ja karjalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön erikoistuneita toimijoita. Hakuprosessiin toivotaan yhä mukaan laajaa joukkoa kiinnostuneita yksilöitä ja yhteisöjä. Hakua valmisteleva, kaikille avoin webinaari työpajoineen järjestetään 25.10.  

Käsillä olevassa hakuprosessissa Kalevalalle haetaan Euroopan kulttuuriperintötunnusta osana eurooppalaista eeposperinnettä ja sen kulttuurista kaikupohjaa. Tunnuksen saaminen toisi esiin paitsi eeposperinnettä ja elävää kulttuuriperintöä, myös kulttuuristen vähemmistöjen ja karjalan kielen asemaa. Tunnushaussa huomioidaan Kalevalan moniäänisyys ja ristiriitaisuus. Kalevalasta ei haluta tarjota yhtä versiota tai tulkintaa, vaan korostaa Kalevalan monia merkityksiä yksilöille ja yhteisöille.  

Tunnuksen saaneita kohteita kehitetään pedagogisella hankkeella  

Euroopan komission päätöstä Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saajista odotetaan alkuvuodesta 2024. Jos Kalevala valitaan tunnuksen saajaksi, käynnistetään lapsille ja nuorille suunnattu ”Eeppinen kaleidoskooppi” -pedagoginen hanke, jonka tavoitteena on nostaa esiin Kalevalan merkitystä nykypäivänä. Hankkeessa avataan karjalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä ajankohtaisista näkökulmista: Millaisia suhteita erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä ja yhteisöillä on ja on ollut Kalevalaan? Millaisia tulkintoja Kalevalasta ja muista eurooppalaisista eepoksista voidaan tehdä esimerkiksi taiteen keinoin?  

Toteutuessaan hanke tarjoaa eri ikäisille eurooppalaisille nuorille suunnattuja tapahtumia ja työpajoja, joiden avulla heidät kutsutaan pohtimaan ja tulkitsemaan eurooppalaisten eeposten suhteita, itämerensuomalaista runolaulukulttuuria ja siihen liittyviä kielikysymyksiä sekä Kalevalan käyttöä eri aikoina ja merkityksiä tänä päivänä. Pedagogisen hankkeen toteutus ja aikataulu on riippuvainen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saamisesta.  

Lue lisää Kalevalaseuran sivuilta tästä.  

Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä

Tutustu Euroopan kulttuuriperintötunnukseen Museoviraston sivuilta tästä.