Hyppää sisältöön

Historiakerho teidän kouluun tai museoon?

Historiakerhojen tavoitteena on vahvistaa nuorten tietoja, taitoja ja osallisuutta kulttuuriperintöön tarjoamalla mahdollisuus harrastaa historiaa koulupäivän yhteydessä. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on järjestänyt kerhoja Lohjalla, Lammilla, Tampereella, Kajaanissa, Naantalissa, Raumalla, Helsingissä, Turussa, Virroilla, Joensuussa sekä Kööpenhaminassa. Osa kerhoista toimii museoissa ja osa kouluissa.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Historiakerhotoiminta -hanke aloitti syksyllä 2016 kolmen yläkoululaisille suunnatun kerhon voimin Lohjalla Harjun koulussa, Tampereella Juhannuskylän koulussa ja Kajaanin lyseon koulussa. Kerhotoiminta on sittemmin levinnyt uusille alueille ja löytänyt innokkaat historiaharrastajat yläkouluista.
Saimme suureksi iloksemme rahoituksen lukuvuodelle 2020-21 opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sen turvin voimme levittää kerhotoimintaa ja mahdollistaa historiasta kiinnostuneiden nuorten harrastustoiminnan.
Kerhojen kehittämisestä ja hallinnosta on vastannut Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja sen rekrytoimat ohjaajat vastaavat siitä, että nuorten toiveet ja osallisuus kerhotuntien sisällössä toteutuvat. Ohjaajat kehittävät myös aktiivisesti kerhotoimintaa ja jokaisen kerhon sisällöt ja toimintasuunnitelmat ovatkin erilaisia ja niin nuorten kuin ohjaajiensakin näköisiä. Tilat toiminnalle tarjoaa koulu tai museo.
Lohjan historiakerhon vetäjän Jari Pönnin sanoin: Historiankerho on tuonut yhteisöllisyyttä ja tuonut monille seuraa samanhenkisistä ikätovereista. Se omalta osaltaan ehkäisee syrjäytymistä ja edistää koululaisten hyvinvointia. Tämä on erittäin hyvää ja halpaa ennalta ehkäisevää nuorisotyötä.
(Kuvassa ylhäällä Lohjan historiakerholaisia arkeologisilla kaivauksilla).
Jos toiminta voisi sopia teidän kouluunne tai museoonne, ota yhteyttä:
tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi