Hyppää sisältöön

Heritage Hubs -hankkeemme ylsi voittoon Euroopassa!

Bryssel / Haag, 25, toukokuuta 2021
Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat tänään vuoden 2021 Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkinnon voittajat, joita on tukenut Luova Eurooppa -ohjelma. Tunnustus merkittävistä saavutuksista myönnettiin 24 palkinnonsaajalle 18 maasta. Tämän vuoden voittajien joukossa,  kategoriassa koulutus ja tietoisuuden lisääminen, on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoima Heritage Hubs -hanke.
Vuoden 2021 voittajat julkistettiin avoimessa verkkotapahtumassa, jota isännöivät innovaatioiden, tutkimuksen, kulttuurin, koulutuksen ja nuorison asioiden komissaari Mariya Gabriel sekä Hermann Parzinger, Europa Nostran puheenjohtaja.
Palkintojen saajat valittiin riippumattomien palkintolautakuntien toimesta. Palkintolautakuntien jäsenet koostuivat kulttuuriperintöasiantuntijoista eri puolilta Eurooppaa ja he arvioivat erilaisten organisaatioiden ja yksityishenkilöiden 30 Euroopan maasta lähettämät hakemukset.

Heritage Hubs -hanke oli osa Eurooppalaista kulttuuriperinnön teemavuotta

Osana kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta Heritage Hubs -hanke toi yhteen 10–16 vuotiaita nuoria Suomesta, Serbiasta ja Espanjasta. Kaksivuotisen hankkeen aikana nuoret tutustuivat, esittelivät ja jakoivat omaa kulttuuriperintöään, tulkitsivat toistensa kulttuuriperintöä kumppanimaihin suuntautuneiden vierailujen aikana ja hyödynsivät hanketta varten suunniteltua digitaalista oppimisalustaa. Hanketta  koordinoi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura (FI). Hankekumppaneita olivat La Fundación San Millán de la Cogolla (FSMC) Espanjassa, Urban Development Centre (UDC) Serbiassa ja VITECO E-learning solutions Italiassa. Hanketta rahoitti Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelman lisäksi Svenska Kulturfonden, Opetushallitus, Serbian kulttuuri- ja informaatioministeriö, sekä Serbian opetus-, tiede- ja teknologisen kehityksen ministeriö.
Vuosien 2018-2019 aikana hankkeessa toteutettiin 11 koulupilottia Suomessa, Serbiassa ja Espanjassa. Piloteissa koulutettiin opettajia ja järjestettiin kulttuuriperintötyöpajoja. Työpajoissa oppilaat tutustuivat ensiksi omaan, itseä lähellä olevaan kulttuuriperintöön. Tämän jälkeen he saivat kokea, tulkita ja esittää toisten, kumppanimaista kotoisin olevien, oppilaiden kulttuuriperintöä, sekä verkon välityksellä, että vierailujen aikana. Heritage Hubs -hankkeen järjestämät tapahtumat ja koulutukset saavuttivat yhteensä yli 800 opettajaa.

Hankkeen tuloksena syntyi Eurooppalainen kulttuuriperintökasvatuksen menetelmä

Tuomaristo kiitti erityisesti Heritage Hubs -hankkeen kehittämää menetelmää: ”Heritage Hubs on kehittänyt vaikuttavan kulttuuriperintökasvatuksen menetelmän, jota testattiin hankkeen aikana useassa koulussa. Hankkeessa järjestetyt koulutukset ja muut tilaisuudet vahvistivat sekä partnereiden, opettajien, että kulttuuriperintöalan toimijoiden osaamista. Hankkeessa tuotettu opetusmateriaali on saatavilla myös digitaalisesti ja se edistää hankkeen tavoitteiden ja tulosten levittämistä laajemmalle yleisölle. Oppimismenetelmä yhdistää virtuaalisen ja omakohtaisen kokemuksen kulttuuriperinnöstä, kannustaen oppijoita eri medioita ja medioiden välisyyttä hyödyntävään tarinankerrontaan, esitettäessä kulttuuriperintöä ja sen moninaisia ilmiöitä. Pedagogisessa menetelmässä yhdistyy kulttuuriperinnöstä oppiminen, toisten oppilaiden kulttuureihin ja kulttuuriperintöihin tutustuminen sekä kokemusten jakaminen ja vaihtaminen.”
Projekti synnytti uusia kulttuurisia oivalluksia oppilaiden, opettajien ja paikallisten yhteisöjen keskuudessa. Näin tapahtui esimerkiksi silloin, kun oppilaat Serbian Grockasta esittivät ortodoksisen juhlaperinteen ”Slavan” heidän Kirkkonummen kouluparinsa oppilaille. Serbialaisten oppilaiden näkökulma Slavaan sai uusia sävyjä, kun kirkkonummelaiset oppilaat löysivät yhteneväisyyksiä Slavan ja pohjoismaisen, alun perin katolilaisen, Lucia -perinteen välillä.
Jotta oppilaiden olisi helpompi ylittää mahdollisia kulttuurisia ennakkoluulojaan ja jotta heidän kunnioituksensa ja uteliaisuutensa eurooppalaisten ikätovereiden kulttuuriperintöä kohtaan kasvaisi, luotiin hankkeessa Heritage Hubsin menetelmäopas. Oppaassa esitellään Heritage Hubsissa testattuja, käytännönläheisiä ratkaisuja kulttuuriperintökasvatukseen ja se on saatavilla Heritage Hubsin virtuaalikirjastossa ja laajoissa eurooppalaisissa tietokannoissa kuten Hispanassa ja Europeanassa.
”Verkosto, joka Heritage Hubsin aikana rakennettiin useisiin Euroopan maihin on vahva, ulottuen ja vahvistuen jatkuvasti muiden eurooppalaisten projektien, kuten Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ja Europeanan mukana. Hankkeessa kirjattiin ideoita myös tulevaisuuden varalle, joka vahvistaa tulosten kestävyyttä”, tuomaristo totesi.
Avoimessa verkkotapahtumassa puhunut komissaari Mariya Gabriel sanoi: ”Euroopan kulttuuriperinnön voittajat/ Europa Nostra voittajat 2021 ovat eurooppalaisen kauneuden suurlähettiläitä, olivatpa kyseessä perinteet, osaaminen, henkeäsalpaava arkkitehtuuri tai se tapa, jolla kulttuuriperintö tuo yhteen yhteisöt ja sukupolvet. Uskon vilpittömästi, että menestyksekäs aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyttäminen riippuu ihmisistä, jotka sitä kannattelevat. Näillä palkinnoilla kunnioitamme näitä poikkeuksellisia miehiä ja naisia, kulttuuriperinnön ammattilaisia, arkkitehtejä, tutkijoita ja vapaaehtoisia, jotka tuovat yhteisen perintömme lähelle sydäntämme. Kiitämme heidän näkemystään.”
Europa Nostran puheenjohtaja Hermann Parzinger julisti: ”Joka vuosi Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen / Europa Nostran palkintojen voittajat ovat esimerkki niiden ihmisten vertaansa vailla olevasta luovuudesta ja sitoutumisesta työhön, joka suojelee, arvostaa ja siirtää eteenpäin Euroopan kallisarvoista perintöä seuraavalle sukupolvelle. Tämän vuoden palkinnonsaajat osoittavat voimakkaasti, kuinka kulttuuriperintö tarjoaa ratkaisuja ja polkuja näennäisesti ylitsepääsemättömien haasteiden edessä ryhtyessämme toimiin ilmaston, kestävien kaupunkien ja maaseudun kehittämiseksi ja voittaessamme eurooppalaisia perusarvoja kohtaavia uhkia. Kiitämme heidän erinomaisia saavutuksiaan: olkoot ne inspiraationa ja rohkaisuna tulevaisuuden toimintaan kulttuuriperinnön ammattilaisille ja harrastajille ympäri Eurooppaa ja muualla.”
HUOM! Eurooppalaiset ja muiden maiden kansalaiset eri puolilta maailmaa voivat nyt tutustua voittajiin ja äänestää yleisöpalkinnon saajaa verkossa. Yleisöpalkinnon voittaja julistetaan Euroopan kulttuuriperintöpalkintojuhlassa, joka järjestetään tämän vuoden syksyllä. Palkintojuhlassa julkistetaan lisäksi seitsemän pääpalkinnon saajaa, joista jokainen saa 10 000 euroa.
 
Lisätietoa:
Kaikki palkitut hankkeet 2021  löydät European Heritage Awards/ Europa Nostran kotisivuilta
Lue lisää Heritage Hubs -hankkeesta Europa Nostran kotisivuilta 
Tutustu myös Heritage Hubs -videoihin videopalvelu Vimeon sivuilla sekä Europa Nostran Youtube-kanavalla
Lisätietoa Heritage Hubs -hankkeesta:
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Kati Nurmi, hankepäällikkö, kati.nurmi(@)kulttuuriperintokasvatus.fi +358 400 937 081
 

Kuva: Viisi nuorta Lucia-neitoa poseeraa iloisesti kameralle.

Kuva: Lapsia piirtämässä yhdessä pöydän ääressä.

Kuva: Kolme nuorta istuu ulkona penkillä ja keskustelee iloisesti. Nuoret haastattelevat toisiaan.

Kuva: Joukko nuoria istuu penkillä ja seuraa käynnissä olevaa ottelua.

Kuva: Joukko lapsia ja nuoria pelaa salibandya yhdessä.