Hyppää sisältöön

Kirjeitä kaikkien kaupungista -blogisarja alkaa

Aloitamme uuden blogisarjan Kulttuuriperintökasvatuksen viestintäkanavissa. Kirjeitä kaikkien kaupungista on kirjoitussarja, jossa käsitellään muuttuvaa kaupunkitilaa, lasten osallisuutta sekä elävää ja monimuotoista kulttuuriperintöä.

Kirjoitussarja julkaistaan syksyn 2020 aikana ja siinä ääneen pääsevät tutkijat, järjestöjen asiantuntijat sekä Kaikkien kaupunki! -hankkeeseen osallistuneet nuoret. Kirjoitussarja on suunnattu niin kasvatusalan ammattilaisille, kuin laajemminkin lasten osallisuudesta ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille lukijoille.
Blogisarja alkaa Mikko Kyrönviidan skeittausta ja kaupunkitilaa käsittelevällä jutulla. Kyrönviita esittää tekstissään, miten skeittaaminen ja sen dokumentointi on itse asiassa myös elävän kulttuuriperinnön ja kaupunkitilan tallentamista sekä rakentamista. Seuraavana vuorossa on Kristiina Korjonen-Kuusipuron luontoa ja luontokokemuksia käsittelevä bloggaus, jossa suunnataan Oulun Meri-Toppilaan. Korjonen-Kuusipuro haastaa tekstissään luonnon ja kulttuurin välistä rajanvetoa ja hän kirjoittaa lähiluonnon merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Ensimmäisen osion päättää Ira Vihreälehdon kirjoitus ”Pinnan alla”. Tekstissä Vihreälehto tuo esille kaupunkitilaan liittyviä näkymättömiä tunteita, muistoja sekä piilotettuja tarinoita, joiden kautta hän johdattaa lukijan tunnustelemaan henkilökohtaisia ja ylisukupolvisia muistoja kaupunkiympäristössä.
Kirjoitussarjan toisessa osuudessa kuullaan kahden nuoren, Oscar Armisen ja Eveliina Sintosen, kirjoituksia yhdenvertaisuudesta sekä Lappeenrannan keskustan elävöittämisestä. Arminen ja Sintonen työskentelivät Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa kesätyöntekijöinä vuonna 2019. Blogiteksteissään Arminen ja Sintonen käsittelevät heille tärkeitä ja paikallisia kaupunkiympäristökysymyksiä.
Kolmannessa osuudessa blogisarjassa siirrytään nuorten osallisuuden pariin. Elina Stenvall kirjoittaa blogissaan, että miten meidän tulisi laajentaa näkemystämme lasten ja nuorten osallisuudesta siten, että se sisältäisi myös kokemuksen osallisuudesta. Stenvall peräänkuuluttaa blogissaan, että meidän tulisi rakentaa myös arkisia osallisuuden rakenteita ja muotoja vaikuttamiseen. Kirjoitussarjan viimeisessä blogissa Tiina-Riitta Lappi, Hanna Mattila ja Pia Olsson pohtivat, miten ”hiljaisten ryhmien” ääni jää usein poliittisen vaikuttamisen ja suunnitteluprosessien ulkopuolelle. Kirjoittajakolmikko kysyykin, että miten yhdistää mitattavaa informaatiota ja toisaalta arjen kokemuksista syntyvää asiantuntijuutta.
Kirjeitä kaikkien kaupungista -blogisarja on osa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoimaa Kaikkien kaupunki! Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja -hanketta (2019–2021). Blogisarjan kirjeistä pääset keskustelemaan Twitterissä tunnisteella #kaikkienkaupunki. Tervetuloa mukaan!
Jaakko Tuominen
Projektipäällikkö, Kaikkien kaupunki! -hanke
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.